Rohto: Chương Trình Khuyến Mãi Tại Các Hệ Thống Siêu Thị

0/5 (0 bình chọn)
0
21

Chương Trình Khuyến Mãi Tại Các Hệ Thống Siêu Thị

  • Hệ thống Coop

            Từ 25/01 – 7/02/2016

Mua bất kì sản phẩm Rohto (trừ Happy Event) tặng 1 gói 5 bao lì xì.

Giảm 10% khi mua son dưỡng môi trang điểm LipIce, Lip Pure, Water Lip.

Giảm 15% khi mua son dưỡng môi trang điểm LipIce Sheer Color, Lip Ice Sheer Color Q.

Mua sản phẩm Kem rửa mặt Acnes Creamy Wash hoặc Acnes Vitamin 100g được giảm 10%.

Trong ngày đặc biệt Valentine (từ 07/2 – 14/2) mua sản phẩm Rohto với hóa đơn 200.000 trở lên được tặng 1 gối.

  • Hệ thống Big C

Từ 26/01 – 08/02/2016

Mua bất kì sản phẩm Rohto (trừ Happy Event) tặng 1 gói 5 bao lì xì.

Giảm 10% khi mua son dưỡng môi trang điểm LipIce, Lip Pure, Water Lip.

Giảm 15% khi mua son dưỡng môi trang điểm Lip On Lip Water Color, Miracle Apo Lip Lacquer.

Mua bất kì Kem rửa mặt OXY Deep Wash, OXY Perfect Wash được giảm 10%.

Trong ngày đặc biệt Valentine (từ 07/2 – 14/2) mua sản phẩm Rohto với hóa đơn 200.000 trở lên được tặng 1 gối.

  • Hệ thống Aeon

Từ 28/01 – 08/02/2016

Mua bất kì sản phẩm Rohto (trừ Happy Event) tặng 1 gói 5 bao lì xì.

Giảm 10% khi mua son dưỡng môi trang điểm LipIce, Lip Pure, Water Lip.

Giảm 15% khi mua son dưỡng môi trang điểm Lip On Lip Water Color, Miracle Apo Lip Lacquer.

Mua sản phẩm Kem rửa mặt Acnes Creamy Wash hoặc Acnes Vitamin 100g được giảm 10%.

Trong ngày đặc biệt Valentine (từ 07/2 – 14/2) mua sản phẩm Rohto với hóa đơn 200.000 trở lên được tặng 1 gối.

  • Hệ thống Lotte, Maxi và các siêu thị khác

Từ 28/01 – 08/02/2016

Mua bất kì sản phẩm Rohto (trừ Happy Event) tặng 1 gói 5 bao lì xì.

Giảm 10% khi mua son dưỡng môi trang điểm LipIce, Lip Pure, Water Lip.

Giảm 15% khi mua son dưỡng môi trang điểm Miracle Apo Lip Crayon, Miracle Apo Lip Lacquer.

Mua sản phẩm Kem rửa mặt Acnes Creamy Wash hoặc Acnes Vitamin 100g được giảm 10%.

Trong ngày đặc biệt Valentine (từ 07/2 – 14/2) mua sản phẩm Rohto với hóa đơn 200.000 trở lên được tặng 1 gối.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here