Mã Giảm Giá Vexere: Giảm 50%, Giảm 50K

10729

Vexere Khuyến Mãi Mới Tháng 8, 2022: Giảm 50%

-10%

Vexere mã giảm giá: Giảm 10% tối đa 30K khi nhập mã

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng cũ đến hết đến hết 31/7/2022. Số lần sử dụng: 1 user/2 lần/tháng. Mã ưu đãi áp dụng cho giao dịch từ 0đ. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé qua website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán tại ví ShopeePay.

-50K

Vexere mã giảm giá: Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu 51K khi nhập mã

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng chi khách hàng mới đến hết đến hết 31/7/2022. Số lần sử dụng: 1 user/2 lần/tháng. Mã ưu đãi áp dụng cho giao dịch từ 0đ. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé qua website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán tại ví ShopeePay.

-50K

Vexere khuyến mãi: ưu đãi 50K dành cho khách hàng mới khi thanh toán qua zalopay

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng chi khách hàng mới đến hết đến hết 31/7/2022. Số lần sử dụng: 1 user/2 lần/tháng.Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng ví ZaloPay.Điều kiện áp dụng: Khách hàng lần đầu tiên thanh toán tại ví ZaloPay.

-50K

Vexere khuyến mãi: ưu đãi 50K dành cho khách hàng mới khi thanh toán qua zalopay

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng chi khách hàng mới đến hết đến hết 31/7/2022. Số lần sử dụng: 1 user/2 lần/tháng.Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng ví ZaloPay.Điều kiện áp dụng: Khách hàng lần đầu tiên thanh toán tại ví ZaloPay.

-150K

Vexere khuyến mãi: Nhận voucher giảm ngay 150k khi đặt vé xe trên hệ thống VeXeRe.com ngay sau khi đăng ký thẻ thành công

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-100K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 100k/vé nhà xe An Anh Limousine tuyến Sài Gòn - Đà Lạt

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-70K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 70k/vé nhà xe Tiến Oanh tuyến Sài Gòn - Đà Lạt

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-110K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 110k/vé nhà xe An Tiến Phát tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-100K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 100k/vé nhà xe Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 30k/vé nhà xe Trà Lan Viên tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-60K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 60k/vé (áp dụng thứ 4, 5) nhà xe Hoa Mai tuyến Sài Gòn - Vũng Tàu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20k/vé nhà xe Thuận Tiến tuyến Gia Lai - Đà Nẵng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-60K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 60k/vé nhà xe Kết Đoàn Bus tuyến Hà Nội <> Hải Phòng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-140K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 140k/vé nhà xe Good morning Cát Bà tuyến Hà Nội <> Cát Bà

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-60K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 60k/vé nhà xe Cát Bà Express tuyến Hà Nội <> Cát Bà

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-50K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 50k/vé nhà xe Bảo Ngọc (Huy Phúc) tuyến Hà Nội <> Vinh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 30k/vé nhà xe Trường Sơn (Thái Nguyên) tuyến Hà Nội <> Vinh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20k/vé nhà xe Tuấn Nghĩa tuyến Hà Nội <> Vinh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-50K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 50k/vé nhà xe Dream Transport Limousine tuyến Hà Nội <> Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-5K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 5k/vé nhà xe Sapa Group Bus tuyến Hà Nội <> Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-5K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 5k/vé nhà xe Sao Việt tuyến Hà Nội <> Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-2K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 2k/vé nhà xe Tuấn Nghĩa tuyến Hà Nội <> Hà Tĩnh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-50K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 50k/vé nhà xe Mạnh Hà (Hà Giang) tuyến Hà Nội <> Hà Giang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 30k/vé nhà xe Quang Giang tuyến Hà Nội <> Hà Giang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 30k/vé nhà xe Quang Nghị Limousine tuyến Hà Nội <> Hà Giang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-50K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 50k/vé nhà xe Liên Thanh tuyến Hà Nội <> Mộc Châu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 30k/vé nhà xe Mộc Châu Limousine tuyến Hà Nội <> Mộc Châu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-30K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 30k/vé nhà xe Đức Quyến tuyến Hà Nội <> Mộc Châu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-50K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 50k/vé nhà xe Tân Kim Chi tuyến Hà Nội <> Đà Nẵng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-5K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm đến 5k/vé nhà xe Queen Cafe tuyến Hà Nội <> Đà Nẵng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn, kéo dài đến hết 31/7/2022.

-70K

ƯU ĐÃI

Giảm 70K | Khuyến mãi chặng Sài Gòn - Gia Lai

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Đức Đạt giảm 70K/vé chặng Sài Gòn – Gia Lai.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm 20k để bạn cùng nhà xe Như Ngọc khám phá những hòn đảo tại Kiên Giang với ưu đãi giá chỉ 200K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi áp dụng với nhà xe Như Ngọc dòng xe giường nằm 40 chỗ khởi hành trong 6 khung giờ khác nhau trong ngày

-50K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi giảm tới 50k vé xe Hà Nội - Quảng Ninh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhà xe nhất định.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm giá tháng 4: Giảm 50k cho đơn hàng vé xe từ 51K khi thanh toán qua ShopeePay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chỉ áp dụng cho khách hàng đã thực hiện liên kết ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng trước khi giao dịch.Chương trình ưu đãi có thể áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác của VeXeRe. Voucher không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

110K

ƯU ĐÃI

Đến Thái Nguyên nghỉ dưỡng giữa phong cảnh hữu tình, nên thơ giá chỉ 110K/vé tại Taxi Hoa Mai

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi dành cho Taxi Hoa Mai chỉ 120K/khách với dòng xe Kia Grand Sedona

-50K

ƯU ĐÃI

Đặt xe và nhận ưu đãi giảm 50k cho xe chạy Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho xe Phúc Lâm Limousine.

-25K

ƯU ĐÃI

Đặt vé cùng VeXeRe giảm ngay 25K cho đơn hàng từ 125K khi thanh toán bằng ZaloPay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng với khách hàng đặt vé qua web/ app của VXR thanh toán bằng ZaloPay và khách hàng đặt vé trên app ZaloPay đang liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với ZaloPay

-88K

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận voucher 88K khi nhập mã giảm giá Vexere và thanh toán ShopeePay

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi thanh toán bằng ví ShopeePay cho các dịch vụ tại Vé xe rẻ

15%

OFF

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Sài Gòn - Nha Trang, Cam Ranh: 15% OFF

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Liên Hưng giảm đến 70k/vé; Giảm 15% khi đặt vé khứ hồi.

-70K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm đến 70k để bạn ghé thoải mái thăm Đà Lạt thu nhỏ của Tây Nguyên

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giảm giá vé dành cho nhà xe Gia Võ chì từ 170K/khách với các dòng xe: Limousine giường nằm 32 chỗ, xe giường nằm 44 chỗ.

10%

OFF

Giảm ngay 10% khi đặt vé tại Vexere và nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá chỉ áp dụng ShopeePay giảm tối đa 30K

- Quảng Cáo -

100K

ƯU ĐÃI

Nhà xe Oanh Khải Limousine bán vé tuyến đường Hà Nội - Việt Trì, Phú Thọ chỉ còn từ 100k/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giá vé bao gồm những tiện ích như tivi led, dàn âm thanh (loa), sạc điện thoại, điều hòa… và đảm bảo các biện pháp phòng dịch của dòng xe Limousine 9 chỗ. Không cần thanh toán trước.

300K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Hà Nội - Hà Tĩnh: có giá từ 300k | Áp dụng cho một số nhà xe nhất định

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi có hạn.

70K

ƯU ĐÃI

Nhà xe Bảo Phong Limousine liên kết bán vé với VeXeRe tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên chỉ 70K/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giá vé bao gồm những tiện ích như wifi, điều hòa, khăn lạnh, nước uống… và đảm bảo các biện pháp phòng dịch an toàn. Tổng trọng lượng hành lý không vượt quá 15 kg. Trẻ em từ 4 tuổi hoặc cao từ 100 cm trở lên mua vé như người lớn

-50K

ƯU ĐÃI

Đặt xe và nhận ưu đãi giảm 50k cho xe chạy Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho xe Sao Việt.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-60K

Nhận ngay Coupon Vexere giảm 150K cho nhà xe Tân Dũng Tiến từ Sài Gòn đi Bình Định khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi giảm giá dành cho nhà xe Tân Dũng Tiến chỉ 500K/khách với dòng xe Limousine giường phòng 22 chỗ

-500K

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Sài Gòn - Đà Lạt: Giảm tới 500K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Long Vân Limousine giảm 150K/vé và giảm đến 500k khi đặt vé khứ hồi.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-80K

Vexere giảm ngay 150K khi nhập mã giảm giá cho tuyến Hà Nội đi Sapa - Lào Cai áp dụng cho nhà xe Đức Minh

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mại dành cho nhà xe Đức Minh với giá vé chỉ từ 300K/khách với dòng xe Limousine 9 chỗ VIP

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-50K

ƯU ĐÃI

Xe Nhà x Vexere: Giảm 50K | Khuyến mãi Sài Gòn - Nha Trang, Khánh Hòa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Xe Nhà giảm 50K chặng Sài Gòn – Nha Trang.

-100K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Sài Gòn - Đà Lạt: Giảm 100K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nguyễn Kim Limousine giảm 100K/vé (áp dụng cho chuyến trước 11h).

-15K

Muốn về Bến Tre đặt VeXeRe giảm ngay 15K chỉ cần bạn nhập mã giảm giá khi đặt vé xe Thảo Châu

Điều kiện

LẤY MÃ

Vé xe Thảo Châu chỉ 75K/khách cho dòng xe ghế ngồi 28 chỗ (Samco) khởi hành 14 khung giờ khác nhau trong ngày.

-40K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm đến 40K nhà xe Hà Linh khuyến mãi tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang chỉ còn từ 210k/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Hà Linh với những tiện ích như toilet, tivi led, sạc điện thoại, dòng xe giường nằm 40 chỗ và giường Limousine 22 chỗ

-50K

ƯU ĐÃI

Sapa Group Bus giảm 50k xe Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi có hạn.

Mã Giảm giá Vexere Hết Hạn


-10%

Giảm 10% (tối đa 40K) cho đơn hàng từ 300K thanh toán tại ví Moca

Điều kiện

LẤY MÃ

Thời gian khuyến mãi: Đến 30/4/2022. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe. Điều kiện áp dụng: Khách hàng thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab

-40K

ƯU ĐÃI

Giảm 20k cho đơn hàng vé xe từ 40k khi thanh toán qua ZaloPay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng khuyến mãi: Từ 5/4 đến 7/5/2022.Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng ví ZaloPay.

-50K

Nhận ngay ưu đãi 50K cho đơn hàng từ 250K khi thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

Điều kiện

LẤY MÃ

Thời gian khuyến mãi: Áp dụng cho ngày đặt vé từ 20/04/2022 đến 31/05/2022. Số lần sử dụng: Mỗi chủ thẻ được sử dụng 2 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé qua ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank.


- Quảng Cáo -