Mã Giảm Giá Vexere Black Friday: Giảm Tới 50%, Giảm Thêm 25%

15121

Vexere Khuyến Mãi Mới Tháng 11, 2022: Giảm 50%

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 50% | Vexere ưu đãi

Điều kiện

Black Friday Sale

XEM ƯU ĐÃI

Giờ vàng săn deal giảm 50% vé xe tại Vexere vào khung giờ 12h~14h. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 25/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn- Đà Lạt nhà xe Phong Phú | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn- Đà Lạt nhà xe Phong Phú. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn- Nha Trang nhà xe Bình Minh Bus | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn- Nha Trang nhà xe Bình Minh Bus. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn- Vũng Tàu nhà xe Vie Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn- Vũng Tàu nhà xe Vie Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Quảng Ngãi nhà xe Rạng Đông Buslines | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Quảng Ngãi nhà xe Rạng Đông Buslines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Quảng Ngãi nhà xe Rạng Đông Buslines | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Quảng Ngãi nhà xe Rạng Đông Buslines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Hà Nội <> Sapa nhà xe King Express Bus | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Hà Nội <> Sapa nhà xe King Express Bus. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Hồ Tràm nhà xe Vie Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Hồ Tràm nhà xe Vie Limousines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Long Hải nhà xe Vie Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Long Hải nhà xe Vie Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Bình Dương <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Bình Dương <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Vũng Tàu <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Vũng Tàu <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Đồng Nai <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Đồng Nai <> Đà Lạt nhà xe Phong Phú. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Buôn Ma Thuột nhà xe Tiến Oanh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Buôn Ma Thuột nhà xe Tiến Oanh. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Bình Định nhà xe Rạng Đông Buslines | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Bình Định nhà xe Rạng Đông Buslines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Bình Định nhà xe Rạng Đông Buslines | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Bình Định nhà xe Rạng Đông Buslines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Ninh Sơn nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang) | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Ninh Sơn nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang). Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Ninh Thuận nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang) | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Ninh Thuận nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang). Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Tuy Hoà nhà xe Rạng Đông Buslines | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Tuy Hoà nhà xe Rạng Đông Buslines. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Huế <> Đà Nẵng nhà xe Hoàng Đức Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Huế <> Đà Nẵng nhà xe Hoàng Đức Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Hà Nội <> Ninh Bình nhà xe Duy Khang Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Hà Nội <> Ninh Bình nhà xe Duy Khang Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Tánh Linh nhà xe Thiên Kim | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Tánh Linh nhà xe Thiên Kim. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Biên Hoà nhà xe Trường Thịnh Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Biên Hoà nhà xe Trường Thịnh Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Biên Hoà nhà xe Trường Thịnh Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Biên Hoà nhà xe Trường Thịnh Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Đồng Nai nhà xe Trường Thịnh Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Đồng Nai nhà xe Trường Thịnh Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Phan Rang nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang)| Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Sài Gòn <> Phan Rang nhà xe Tiến Hùng (Phan Rang). Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Hà Nội <> Lai Châu nhà xe Phong Khánh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Hà Nội <> Lai Châu nhà xe Phong Khánh. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Hà Nội <> Điện Biên nhà xe Lý Nghĩa | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Hà Nội <> Điện Biên nhà xe Lý Nghĩa. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Hà Nội <> Tuyên Quang nhà xe Hà Tuấn | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Hà Nội <> Tuyên Quang nhà xe Hà Tuấn. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Buôn Ma Thuột <> Đà Nẵng nhà xe Mai Linh (Đà Nẵng) | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Buôn Ma Thuột <> Đà Nẵng nhà xe Mai Linh (Đà Nẵng). Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Quảng Ninh <> Nam Định nhà xe Duy Khánh Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Quảng Ninh <> Nam Định nhà xe Duy Khánh Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Quảng Ninh <> Thanh Hoá nhà xe Duy Khánh Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Quảng Ninh <> Thanh Hoá nhà xe Duy Khánh Limousine. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Nha Trang <> Buôn Ma Thuột nhà xe Thịnh Phát - Tuấn Anh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Nha Trang <> Buôn Ma Thuột nhà xe Thịnh Phát – Tuấn Anh. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-25%

Giảm 25% tuyến Thanh Hoá <> Đà Nẵng nhà xe Tuấn Thành | Vexere ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Vexere ưu đãi giảm 25% tuyến Thanh Hoá <> Đà Nẵng nhà xe Tuấn Thành. Ưu đãi cho khách hàng mới với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-130K

ƯU ĐÃI

Giảm 130k tuyến Sài Gòn- Đà Lạt nhà xe Thanh Bình | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi giảm 130k tuyến Sài Gòn – Đà Lạt của nhà xe Thanh Bình. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-150K

ƯU ĐÃI

Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe An Tiến Phát | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe An Tiến Phát. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-140K

ƯU ĐÃI

Giảm 140k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Thuận Tâm | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 140k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe Thuận Tâm. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Thanh Thủy | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang nhà xe Thanh Thủy. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-91K

ƯU ĐÃI

Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Liên Hưng | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang nhà xe Liên Hưng. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-70K

ƯU ĐÃI

Giảm 70k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Hà Linh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 70k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang nhà xe Hà Linh. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-20K

ƯU ĐÃI

Giảm 20k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Trà Lan Viên | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 20k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang nhà xe Trà Lan Viên. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-10K

ƯU ĐÃI

Giảm 10k vé tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang nhà xe Cúc Tùng | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 10k vé tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang nhà xe Cúc Tùng. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-150K

ƯU ĐÃI

Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Thiết nhà xe An Tiến Phát | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi:Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Thiết nhà xe An Tiến Phát. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-91K

ƯU ĐÃI

Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Thiết nhà xe Liên Hưng | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi:Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Thiết nhà xe Liên Hưng. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-20K

ƯU ĐÃI

Giảm 20k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Thiết nhà xe Hoàng Anh - Phan Rang | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 20k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Thiết nhà xe Hoàng Anh – Phan Rang. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-160K

ƯU ĐÃI

Giảm 160k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe Thuận Tâm | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 160k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe Thuận Tâm. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-150K

ƯU ĐÃI

Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe An Tiến Phát | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 150k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe An Tiến Phát. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe Thanh Thủy | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe Thanh Thủy. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-91K

ƯU ĐÃI

Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe Liên Hưng | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 91k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe Liên Hưng. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-80K

ƯU ĐÃI

Giảm 80k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe Trà Lan Viên | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 80k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe Trà Lan Viên. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-80K

ƯU ĐÃI

Giảm 80k vé tuyến đường Sài Gòn - Phan Rang nhà xe Hà Linh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 80k vé tuyến đường Sài Gòn – Phan Rang nhà xe Hà Linh. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-140K

ƯU ĐÃI

Giảm 140k vé tuyến đường Bình Dương- Đà Lạt nhà xe Thanh Bình Xanh | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 140k vé tuyến đường Bình Dương- Đà Lạt nhà xe Thanh Bình Xanh. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-40K

ƯU ĐÃI

Giảm 40k vé tuyến đường Sài Gòn - Gia Lai nhà xe Nhật Tân | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 40k vé tuyến đường Sài Gòn – Gia Lai nhà xe Nhật Tân. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn - Quy Nhơn nhà xe Thuận Tâm | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 100k vé tuyến đường Sài Gòn – Quy Nhơn nhà xe Thuận Tâm. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm 50k vé tuyến đường Sài Gòn - Quy Nhơn nhà xe An Tiến Phát | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 50k vé tuyến đường Sài Gòn – Quy Nhơn nhà xe An Tiến Phát. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm 50k vé tuyến đường Sài Gòn - Quy Nhơn nhà xe Hoa Nho Limousine | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 50k vé tuyến đường Sài Gòn – Quy Nhơn nhà xe Hoa Nho Limousine. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-5K

ƯU ĐÃI

Giảm 5k vé tuyến đường Hà Nội - Sapa nhà xe Sapa Group Bus | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 5k vé tuyến đường Hà Nội – Sapa nhà xe Sapa Group Bus. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-5K

ƯU ĐÃI

Giảm 5k vé tuyến đường Hà Nội - Hà Giang nhà xe Bằng Phấn | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 5k vé tuyến đường Hà Nội – Hà Giang nhà xe Bằng Phấn. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-150K

ƯU ĐÃI

Giảm 150k vé tuyến đường Hà Nội - Đà Nẵng nhà xe Tân Kim Chi | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 150k vé tuyến đường Hà Nội – Đà Nẵng nhà xe Tân Kim Chi. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm 50k vé tuyến đường Hà Nội - Đà Nẵng nhà xe Kim Chi 265 | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 50k vé tuyến đường Hà Nội – Đà Nẵng nhà xe Kim Chi 265. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-20K

ƯU ĐÃI

Giảm 20k vé tuyến đường Hà Nội - Lai Châu nhà xe Hà Trang | Vexere ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Vexere ưu đãi: Giảm 20k vé tuyến đường Hà Nội – Lai Châu nhà xe Hà Trang. Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 30/11.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm 50k | Vexere x Zalopay ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giảm 50k khi đặt vé xe qua Vexere và thanh toán Zalopay, áp dụng cho đơn hàng từ 100k. Ưu đãi với số lượng dành cho khách lần đầu thanh toán qua zalopay. Khuyến mãi hạn đến hết 30/11.

-10%

Giảm 10% | Vexere x VNPay-QR mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 10% tối đa 30k khi đặt vé xe qua Vexere và thanh toán VNPay-QR, áp dụng cho đơn hàng từ 200k. Ưu đãi với số lượng đến hết 30/11.

-50K

Giảm 50k | Vexere x VPBank mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 50k cho đơn hàng từ 250k khi đặt vé xe qua Vexere và thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank. Ưu đãi với số lượng đến hết 31/12.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm tới 100k | Vexere x OCB OMNI giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giảm 50k,100k cho đơn hàng từ 100k, 20k khi đặt vé xe qua Vexere. Dành cho khách hàng có tài khoản OCB OMNI Ưu đãi với số lượng đến hết 31/12.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm nóng 100K cho khách giường đôi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-10%

Giảm 10% tối đa 30k khi thanh toán qua ví momo và nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-10%

Ưu đãi 10% tối đa 30K khi thanh toán qua ví Moca khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi với số lượng có hạn.

100K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Nhận ưu đãi VeXeRe lên đến 100K khi đăng ký mở tài khoản OCB OMNI

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

150K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Nhận ưu đãi VeXeRe 150K khi đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

90K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Thuê xe máy Đà Lạt giá rẻ, chất lượng tại VeXeRe với giá 90k

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-5%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 5% khi đặt vé xe tuyển Sài Gòn <> Đà Lạt, áp dụng với nhà xe An Anh Limousine và đặt trước 20 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-10%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 10% khi đặt vé xe tuyển Sài Gòn <> Nha Trang, áp dụng với nhà xe Bình Minh Bus và đặt trước từ 10 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Trừ các chuyến từ SG đi ngày thứ 6 & 7, các chuyến từ Nha Trang đi ngày thứ 7, chủ nhật.

-10%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 10% khi đặt vé xe tuyển Hà Nội <> Sapa, áp dụng với nhà xe Sao Việt và đặt trước 7 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Trừ các ngày từ thứ 5 đến chủ nhật.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20K khi đặt vé xe tuyển Hà Nội <> Mộc Châu, áp dụng với nhà xe Nhật An Limousine và đặt trước 10 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng tuyến Hà Nội – Mộc Châu: Từ Chủ Nhật đến thứ 5. Áp dụng tuyến Mộc Châu – Hà Nội: Từ thứ 2 đến thứ 6

-20%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20% khi đặt vé xe tuyển Buôn Ma Thuột <> Gia Lai, áp dụng với nhà xe Rạng Đông và đặt trước từ 20 đến 30 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-20%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20% khi đặt vé xe tuyển Buôn Ma Thuột <> Nha Trang, áp dụng với nhà xe Rạng Đông và đặt trước từ 20 đến 30 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20k khi đặt vé xe tuyển Huế <> Đà Nẵng, áp dụng với nhà xe Hoàng Đức Limousine và đặt trước tối thiểu 15 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng cho 2 vé đầu tiên của các chuyến ngày thứ 3 & thứ 4.

-20%

ƯU ĐÃI

Vexere khuyến mãi: Giảm 20% khi đặt vé xe tuyển Ninh Sơn <> Ngọc Hồi, áp dụng với nhà xe Kim Anh (Kon Tum) và đặt trước từ 10 đến 15 ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-150K

Vexere khuyến mãi: Nhận voucher giảm ngay 150k khi đặt vé xe trên hệ thống VeXeRe.com ngay sau khi đăng ký thẻ thành công

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50K

ƯU ĐÃI

Đặt xe và nhận ưu đãi giảm 50k cho xe chạy Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho xe Sao Việt.

-50K

ƯU ĐÃI

Xe Nhà x Vexere: Giảm 50K | Khuyến mãi Sài Gòn - Nha Trang, Khánh Hòa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Xe Nhà giảm 50K chặng Sài Gòn – Nha Trang.

- Quảng Cáo -

-70K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm đến 70k để bạn ghé thoải mái thăm Đà Lạt thu nhỏ của Tây Nguyên

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giảm giá vé dành cho nhà xe Gia Võ chì từ 170K/khách với các dòng xe: Limousine giường nằm 32 chỗ, xe giường nằm 44 chỗ.

-80K

Vexere giảm ngay 150K khi nhập mã giảm giá cho tuyến Hà Nội đi Sapa - Lào Cai áp dụng cho nhà xe Đức Minh

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mại dành cho nhà xe Đức Minh với giá vé chỉ từ 300K/khách với dòng xe Limousine 9 chỗ VIP

-50K

ƯU ĐÃI

Đặt xe và nhận ưu đãi giảm 50k cho xe chạy Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho xe Phúc Lâm Limousine.

-40K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm đến 40K nhà xe Hà Linh khuyến mãi tuyến đường Sài Gòn - Nha Trang chỉ còn từ 210k/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Hà Linh với những tiện ích như toilet, tivi led, sạc điện thoại, dòng xe giường nằm 40 chỗ và giường Limousine 22 chỗ

-60K

Nhận ngay Coupon Vexere giảm 150K cho nhà xe Tân Dũng Tiến từ Sài Gòn đi Bình Định khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi giảm giá dành cho nhà xe Tân Dũng Tiến chỉ 500K/khách với dòng xe Limousine giường phòng 22 chỗ

-70K

ƯU ĐÃI

Giảm 70K | Khuyến mãi chặng Sài Gòn - Gia Lai

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Đức Đạt giảm 70K/vé chặng Sài Gòn – Gia Lai.

15%

OFF

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Sài Gòn - Nha Trang, Cam Ranh: 15% OFF

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhà xe Liên Hưng giảm đến 70k/vé; Giảm 15% khi đặt vé khứ hồi.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-88K

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận voucher 88K khi nhập mã giảm giá Vexere và thanh toán ShopeePay

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi thanh toán bằng ví ShopeePay cho các dịch vụ tại Vé xe rẻ

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-50K

ƯU ĐÃI

Sapa Group Bus giảm 50k xe Hà Nội - Sapa

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi có hạn.

-20K

ƯU ĐÃI

Vexere giảm 20k để bạn cùng nhà xe Như Ngọc khám phá những hòn đảo tại Kiên Giang với ưu đãi giá chỉ 200K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi áp dụng với nhà xe Như Ngọc dòng xe giường nằm 40 chỗ khởi hành trong 6 khung giờ khác nhau trong ngày

10%

OFF

Giảm ngay 10% khi đặt vé tại Vexere và nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá chỉ áp dụng ShopeePay giảm tối đa 30K

-100K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Sài Gòn - Đà Lạt: Giảm 100K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nguyễn Kim Limousine giảm 100K/vé (áp dụng cho chuyến trước 11h).

-50K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi giảm tới 50k vé xe Hà Nội - Quảng Ninh

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhà xe nhất định.

300K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Hà Nội - Hà Tĩnh: có giá từ 300k | Áp dụng cho một số nhà xe nhất định

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi có hạn.

-15K

Muốn về Bến Tre đặt VeXeRe giảm ngay 15K chỉ cần bạn nhập mã giảm giá khi đặt vé xe Thảo Châu

Điều kiện

LẤY MÃ

Vé xe Thảo Châu chỉ 75K/khách cho dòng xe ghế ngồi 28 chỗ (Samco) khởi hành 14 khung giờ khác nhau trong ngày.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-25K

ƯU ĐÃI

Đặt vé cùng VeXeRe giảm ngay 25K cho đơn hàng từ 125K khi thanh toán bằng ZaloPay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng với khách hàng đặt vé qua web/ app của VXR thanh toán bằng ZaloPay và khách hàng đặt vé trên app ZaloPay đang liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với ZaloPay

-500K

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Sài Gòn - Đà Lạt: Giảm tới 500K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Long Vân Limousine giảm 150K/vé và giảm đến 500k khi đặt vé khứ hồi.

HOT

ƯU ĐÃI

Flash Sale giảm mạnh vé khứ hồi Đà Lạt giá chỉ 750K tuyến Sài Gòn - Đà Lạt nhà xe Phong Phú

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho dòng xe limousine 22 phòng

-50K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Giảm đến 150k/vé Hà Nội - Hải Phòng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho nhà xe Hải Âu.

70K

ƯU ĐÃI

Nhà xe Bảo Phong Limousine liên kết bán vé với VeXeRe tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên chỉ 70K/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giá vé bao gồm những tiện ích như wifi, điều hòa, khăn lạnh, nước uống… và đảm bảo các biện pháp phòng dịch an toàn. Tổng trọng lượng hành lý không vượt quá 15 kg. Trẻ em từ 4 tuổi hoặc cao từ 100 cm trở lên mua vé như người lớn

100K

ƯU ĐÃI

Nhà xe Oanh Khải Limousine bán vé tuyến đường Hà Nội - Việt Trì, Phú Thọ chỉ còn từ 100k/khách

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giá vé bao gồm những tiện ích như tivi led, dàn âm thanh (loa), sạc điện thoại, điều hòa… và đảm bảo các biện pháp phòng dịch của dòng xe Limousine 9 chỗ. Không cần thanh toán trước.

-50K

ƯU ĐÃI

Giảm giá tháng 4: Giảm 50k cho đơn hàng vé xe từ 51K khi thanh toán qua ShopeePay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chỉ áp dụng cho khách hàng đã thực hiện liên kết ví ShopeePay với tài khoản ngân hàng trước khi giao dịch.Chương trình ưu đãi có thể áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác của VeXeRe. Voucher không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Mã Giảm giá Vexere Hết Hạn


-10%

Giảm 10% (tối đa 40K) cho đơn hàng từ 300K thanh toán tại ví Moca

Điều kiện

LẤY MÃ

Thời gian khuyến mãi: Đến 30/4/2022. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe. Điều kiện áp dụng: Khách hàng thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab

-40K

ƯU ĐÃI

Giảm 20k cho đơn hàng vé xe từ 40k khi thanh toán qua ZaloPay

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng khuyến mãi: Từ 5/4 đến 7/5/2022.Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé trên website/ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng ví ZaloPay.

-50K

Nhận ngay ưu đãi 50K cho đơn hàng từ 250K khi thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

Điều kiện

LẤY MÃ

Thời gian khuyến mãi: Áp dụng cho ngày đặt vé từ 20/04/2022 đến 31/05/2022. Số lần sử dụng: Mỗi chủ thẻ được sử dụng 2 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt vé qua ứng dụng VeXeRe và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank.


- Quảng Cáo -