Mã Giảm Giá Shopee 8.8: Voucher Giảm 88k, Giảm Tới 98%

47480

Mã giảm giá Shopee HOT 8.8:Vouchẻ gảm 88k, Giảm tới 98%

-50%

ƯU ĐÃI

Siêu sale giảm tới 50%, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 0h| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Siêu sale thương hiệu giảm tới 50%, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 9h | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

1K

ƯU ĐÃI

Gì cũng rẻ sản phẩm chỉ từ 1k, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 21h | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

1K

ƯU ĐÃI

Gì cũng rẻ sản phẩm chỉ từ 1k, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 21h | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

9K

ƯU ĐÃI

Deal hot chỉ từ 9k, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 21h | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

99K

ƯU ĐÃI

Deal hot chỉ từ 99k, áp dụng cho một số sản phẩm lúc 21h | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-100%

Giảm 100% tối đa 30k cho đơn từ 150k lúc 0h30 ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 0h ngày 8/8, có hiệu lực 0h30 ngày 8/8. .

-100%

Giảm 100% tối đa 30k cho đơn từ 150k lúc 1h30 ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 1h ngày 8/8, có hiệu lực 1h30 ngày 8/8. .

-100%

Giảm 100% tối đa 30k cho đơn từ 150k lúc 2h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 1h30 ngày 8/8, có hiệu lực 2h ngày 8/8. .

-100%

Giảm 100% tối đa 30k cho đơn từ 150k lúc 6h30 ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 2h ngày 8/8, có hiệu lực 6h30 ngày 8/8. .

-100%

Giảm 100% tối đa 30k cho đơn từ 150k lúc 7h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 6h30 ngày 8/8, có hiệu lực 7h ngày 8/8. .

-20K

Hoàn 20k cho đơn từ 50k lúc 8h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 0h ngày 8/8, có hiệu lực 8h ngày 8/8. .

-88K

Giảm trực tiếp 88k cho đơn từ 88k lúc 9h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 0h ngày 8/8, có hiệu lực 9h ngày 8/8. .

-30K

Giảm trực tiếp 30k cho đơn từ 150k lúc 9h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 7h ngày 8/8, có hiệu lực 8h ngày 8/8. .

-50K

Giảm trực tiếp 30k cho đơn từ 300k lúc 9h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 0h ngày 8/8, có hiệu lực 9h ngày 8/8. .

-20K

Giảm trực tiếp 20k cho đơn từ 50k lúc 10h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 8h ngày 8/8, có hiệu lực 10h ngày 8/8. .

-30K

Giảm trực tiếp 30k cho đơn từ 150k lúc 10h30 ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 9h ngày 8/8, có hiệu lực 10h30 ngày 8/8. .

-20K

Hoàn 20k cho đơn từ 50k lúc 11h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 10h ngày 8/8, có hiệu lực 11h ngày 8/8. .

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 150k lúc 11h30 ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 10h30 ngày 8/8, có hiệu lực 11h30 ngày 8/8. .

-88K

Giảm 88k cho đơn từ 88k lúc 12h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 9h ngày 8/8, có hiệu lực 12h ngày 8/8. .

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 150k lúc 12h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 11h30 ngày 8/8, có hiệu lực 12h ngày 8/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 300k lúc 12h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 9h ngày 8/8, có hiệu lực 12h ngày 8/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 50k lúc 16h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 11h ngày 8/8, có hiệu lực 16h ngày 8/8.

-20K

Hoàn 20k cho đơn từ 50k lúc 17h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 16h ngày 8/8, có hiệu lực 17h ngày 8/8.

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 150k lúc 17h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Lưu voucher lúc 12h ngày 8/8, có hiệu lực 18h ngày 8/8.

-40K

Giảm 5% tối đa 40k cho đơn từ 500k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 1~7/8 cho toàn bộ ngành hàng.

-50K

Giảm 5% tối đa 50k cho đơn từ 250k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 1~7/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-10K

Hoàn tối đa 10k cho đơn từ 50k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 7/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-70K

Giảm tối đa 70k cho đơn từ 500k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-50K

Giảm tối đa 50k cho đơn từ 250k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-15K

Giảm tối đa 15k cho đơn từ 99k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-100K

Giảm tối đa 100k cho đơn từ 500k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-1,000K

Giảm tối đa 1,000k cho đơn từ 3,000k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-25K

Giảm tối đa 25k cho đơn từ 150k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-88K

Giảm tối đa 88k cho đơn từ 88k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-108K

Giảm tối đa 108k cho đơn từ 500k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-208K

Giảm tối đa 208k cho đơn từ 1,000k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-308K

Giảm tối đa 308k cho đơn từ 1,500k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-408K

Giảm tối đa 408k cho đơn từ 2,500k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-508K

Giảm tối đa 508k cho đơn từ 3,000k lúc 0h ngày 8/8| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

LẤY MÃ

Áp dụng lúc 0h ngày 8/8, cho toàn bộ ngành hàng.

-50%

ƯU ĐÃI

Ngành hàng điện tử giảm tới 50%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh giảm tới 50%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 50% sản phẩm thuộc nhóm hàng nhà cửa đời sống, đồ chơi, sách, ô tô, xe mấy, xe đạp, voucher và dịch vụ| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-52%

ƯU ĐÃI

Các sản phẩm thời trang giảm giá cực sốc tới 52%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm giá cực sốc tới 50% các sản phẩm thuộc ngành hàng quốc tế| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Sản phẩm gia dụng Huy Tuấn giảm tới 50%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Phụ kiện điện tử giảm giá siêu sốc tới 50% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-98%

ƯU ĐÃI

Sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (Bao gồm: Bánh, kẹo, đồ ăn vặt...) giảm tới 98%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Ngành hàng đời sống giảm tới 50% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-32%

ƯU ĐÃI

Sản phẩm thời trang cho bé của allokidsshop giảm tới 32% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-31%

ƯU ĐÃI

Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME Keratin Smooth Dưỡng 640g, 620g giảm 31% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

35,819K

ƯU ĐÃI

Xe Máy Honda Vision Tiêu Chuẩn 2022 giảm còn 35,819k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

10,964K

ƯU ĐÃI

Nệm Havas Hybrid Moonlight kết hợp Lò Xo Túi và Foam Freezing AeroFoam cao cấp giảm còn 10,964k| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-51%

ƯU ĐÃI

Bình giữ nhiệt Lock&Lock Metro Drive 650ml - LHC4277S (3 màu) giảm 51%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-54%

ƯU ĐÃI

Nệm Massage Nhật Bản Color Foam Goodnight êm ái mềm mại nâng đỡ cơ thể giảm 54%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-50%

ƯU ĐÃI

Bình giữ nhiệt Lock&Lock New Clip Tumbler 540ml LHC4279 (3 màu) giảm 50%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

”-52%”

ƯU ĐÃI

”Bộ

Điều kiện

”Siêu

XEM ƯU ĐÃI

giảm 52%| Shopee ưu đãi” type=”deal” code=”” link=”https://clk.omgt3.com/?AID=2053348&PID=39974&r=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fabc-i.55771655.1448881784″ logo_link=”https://vuakhuyenmai.vn/wp-content/uploads/logo-shopee.png”]Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-33%

ƯU ĐÃI

Máy rửa xe Honda S6 giá rẻ Model 2021 Có mã QR CODE giảm 33% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-41%

ƯU ĐÃI

Ghế massage trị liệu toàn thân Kagawa K9 cao cấp đa chức năng công nghệ túi khí, nhiệt hồng ngoại Nhật Bản giảm 41% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-3%

ƯU ĐÃI

Truyện tranh - Que Sera, Sera - Biết Ra Sao Ngày Mai (Boxset 2 tập) giảm 3% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-5%

ƯU ĐÃI

Tinh dầu thơm Code Deco Good Girl 10ml, Ngọt Ngào, Gợi Cảm, Quyến Rũ giảm 5%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-48%

ƯU ĐÃI

kem dưỡng Retinol The Matrix B22 giảm 48%| Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-96%

ƯU ĐÃI

Giấy dán ghi chú phân loại màu dạ quang trong suốt phong cách Hàn Quốc giảm tới 96% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-50%

ƯU ĐÃI

Bút bi bấm vỏ màu macaron tuỳ chọn dễ thương ngòi 0.5mm mực đen bút gel giảm 50% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-50%

ƯU ĐÃI

Bút bi bấm vỏ màu macaron tuỳ chọn dễ thương ngòi 0.5mm mực đen bút gel giảm 50% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-54%

ƯU ĐÃI

Flowertree Dao rọc giấy in hình gấu dễ thương tiện lợi giảm 54% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn. Áp dụng từ 0h~24h ngày 8/8.

-10%

ƯU ĐÃI

Flowertree Sticker 1 tờ hình dán trang trí nhật ký hình chú gấu đáng yêu giảm 10% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

Siêu sale 8.8

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn.

-70K

ƯU ĐÃI

Freeship xtra tới 70k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 31/8.

-50%

ƯU ĐÃI

Trợ giá phí ship tới 50% chỉ dành cho nhà bán hàng Freeship Xtra | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi với số lượng có hạn đến hết 31/8.

-44k

ƯU ĐÃI

Giảm 44k cho đơn từ 44k lúc 0h thứ 4 hàng tuần | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến hết 31/8.

-20k

ƯU ĐÃI

Giảm 20k cho đơn từ 99k lúc 0h thứ 4 hàng tuần | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến hết 31/8. Số lượng có hạn và áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-500k

Giảm 500k cho đơn từ 5,000k gian hàng Mishio | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-200k

Giảm 200k cho đơn từ 2,000k gian hàng Mishio | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-100k

Giảm 100k cho đơn từ 1,000k gian hàng Mishio | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50k

Giảm 50k cho đơn từ 1,000k Phụ Kiện Công Nghệ Lucas | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-100k

Giảm 100k cho đơn từ 1,590k các sản phẩm nồi chiên không dầu, nồi điện.... | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-500k

Giảm 500k cho đơn từ 17,000k gian hàng Robovac VietNam Mall | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-56K

Giảm 56k cho đơn từ 1,814k gian hàng KingSpec Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 900k gian hàng Midimori Việt Nam | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 5,000k gian hàng DienMayVietNam.Vn | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-200K

Giảm 200k cho đơn từ 3,000k gian hàng Midimori Việt Nam | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 3,000k gian hàng Deerma Flagship Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-300K

Giảm 300k cho đơn từ 3,000k gian hàng Mishio | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 499k gian hàng Jcpal Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-199K

Giảm 199k cho đơn từ 10,000k gian hàng Robovac VietNam Mall | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 3,000k gian hàng ChefHome - Official | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-90K

Giảm 90k cho đơn từ 1,100k gian hàng UGREEN Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-60K

Giảm 60k cho đơn từ 800k gian hàng UGREEN Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 1,000k gian hàng Dancam Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 499k gian hàng thời trang VINGO Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 99k gian hàng thời trang Choobe Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 250k gian hàng thời trang Dreamy Sleepwear-Đồ ngủ nữ | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-25K

Giảm 25k cho đơn từ 199k gian hàng thời trang Coolmate - Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 300k gian hàng Lunacy.clo | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 149k gian hàng Decathlon Official Store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-30K

Giảm 30k cho đơn từ 299k gian hàng thời trang nam LADOS | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 199k gian hàng thời trang Jean TH Store Official | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 200k gian hàng thời trang Jean TH Store Official | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 499k gian hàng Sunnyvali | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 150k gian hàng FASVIN Quần Áo Thể Thao | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

-20K

Giảm 20k cho đơn từ 199k gian hàng TEEZ_Official | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến ngày 10/8.

Mã giảm giá Shopee HOT tháng 8 năm 2022

Nhằm cạnh tranh với Lazada, TikiSendo, Shopee thường xuyên tổ chức các sự kiện khuyến mãi lớn trong năm, chẳng hạn như Shopee Tết Sale, Shopee Siêu Sale vào các ngày lặp từ 6/6, 7/7, 8/8 đến cuối năm. Đặc biệt, sự kiện 12/12 chính là Đại Tiệc Sale Sinh Nhật Shopee, với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

400K

Gói siêu voucher 400K dành cho bạn mới | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

-30K

Mã giảm giá 30k đơn từ 0Đ dành cho người dùng chưa có đơn hàng nào trên SHP, áp dụng cho đơn hàng đầu tiên | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

-100K

Mã giảm giá 100K đơn từ 0Đ, áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

-50K

Mã giảm giá 50K đơn từ 0Đ, áp dụng khi thanh toán bằng VISA | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

FREE

Shipping

Freeship Extra giảm tối đa 15K, đơn từ 50K | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

-70K

Freeship Extra giảm tối đa 70K, đơn từ 300K | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho khách hàng mới đến 31/7/2022.

-70K

Freeship Xtra giảm đến 70K mỗi thứ 7 hàng tuần | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng thứ 7 hàng tuần.

1K

ĐỒNG-GIÁ

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee: Sản phẩm hot giá độc quyền đồng giá từ 1K - 9K - 99K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng mới.

-10K

Ưu đãi 10K cho đơn từ 20K | Mã giảm giá Shopee ngành hàng công nghệ & điện tử

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

-32%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Giảm tới 32% cho một số nhãn hàng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhận ưu đãi giảm tới 32% một số thương hiệu tham gia chương trình và nhập thêm mã giảm giá để được giảm thêm trên giá đã giảm.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Siêu hội Techzone Shopee tháng 8: Giảm tới 50%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm điện tử – công nghệ chính hãng 100%, trả góp với lãi suất 0Đ

-15K

Mã giảm giá Shopee: Giảm 15K

Điều kiện

LẤY MÃ

Voucher giảm 15K đơn 50K hiển thị vào 4 khung giờ: 0H, 9H, 15H, 18H

10%

OFF

Mã giảm giá Shopee ngành hàng sức khỏe & sắc đẹp: Ưu đãi 10% cho đơn tối thiểu 199K cho ngành hàng Sức khỏe và Sắc Đẹp

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi

50K

Huggies x Shopee tháng 8 năm 2022: Voucher giảm 50K

Điều kiện

LẤY MÃ

Lưu ngay voucher Shopee này để được giảm đến 50K tại gian hàng chính hãng Huggies trên Shopee Mall

10%

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee: Hoàn xu 10%

Điều kiện

LẤY MÃ

Đừng quên nhập mã hoàn xu 10%, tối đa 25K cho đơn từ 0 đồng mỗi ngày tại Shopee. Mã hoàn xu 10% áp dụng hàng ngày. Áp dụng với tất cả các ngành hàng.

-300K

Mã giảm giá Shopee: Giảm 300K cho đơn từ 20 triệu ngành hàng đời sống

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

50%

Mã giảm giá Shopee: Giảm tới 50% ngành hàng Bách Hóa

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng trong tháng tháng 8

-10K

Mã giảm giá Shopee tháng 8 năm 2022: Giảm 10K cho đơn tối thiểu 50K cho ngành hàng thời trang

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi

250K

ƯU ĐÃI

Giảm ngay 250K | Ưu đãi Citi Bank x Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho đơn từ 1,2 triệu vào các ngày đặc biệt gồm 6/6, 7/7,…..12/12

20K

VOUCHER

Chơi Số Gì Đây nhận ngay voucher 20k đơn từ 0Đ | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

áp dụng cho khách hàng chưa có đơn hàng nào trên ShopeePay và mới tạo tài khoản trong ngày.

76%

ƯU ĐÃI

Giảm đến 76% cho các sản phẩm Disney | Ưu đãi Shopee ngành hàng thời trang & phụ kiện

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

250K

VOUCHER

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Chuẩn Spa x Shopee: Voucher 250K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chuẩn tinh Hoa Việt chỉ 250K (giá gốc 330K) gói Massage chuẩn Body 75 phút tại Chuẩn Spa khi mua tại Shopee.

250K

FREE

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee: Nhận free 250K cho người dùng mới trong tháng 8 năm 2022

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng vơi khách hàng mới. Có hiệu lực khi kích hoạt thành công ví ShopeePay.

15%

ƯU ĐÃI

Giảm 15% tối đa 200K cho chủ thẻ quốc tế JCB | Khuyến mãi Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng các ngày chủ nhật hàng tuần đến 31/03/2021 cho đơn hàng từ 1 triệu

60K

Mã giảm giá Shopee x Vichy: Giảm 60K cho các sản phẩm

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn tối thiểu từ 600K

20%

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee: Hoàn xu 20%

Điều kiện

LẤY MÃ

Cuối tuần thảnh thơi mua sắm với mã hoàn xu lên tới 20% với mỗi đơn hàng tại Shopee, tối đa 50K cho đơn từ 0 đồng. Áp dụng vào thứ 7 hàng tuần.

80K

ƯU ĐÃI

Voucher 80K cho ngành hàng mẹ và bé | Ưu đãi Shopee ngành hàng mẹ & bé

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhận ngay voucher 80K khi mua các sản phẩm ngành hàng mẹ và bé trong tháng 8

30K

Giảm 30K | Ưu đãi Merries x Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi này áp dụng cho đơn từ 499K.

-50%

ƯU ĐÃI

Grab x Shopee: Giảm 50%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhận ngay gói ưu đãi 40K cho 4 chuyến xe GrabBike và GrabCar đầu tiên tại Grab trong tháng tháng 8

8%

Giảm 8% cho đơn hàng | MaxKleen x Shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng từ 199K.

50K

NẠP-THẺ

ƯU ĐÃI

Nạp điện thoại miễn phí 50K dành cho người mới | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng với khách hàng mới trong tháng 8.

-60K

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Giảm 60K khi đặt ShopeeFood áp dụng cho một số thương hiệu nhất định

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng dành cho khách hàng mới khi đặt ShopeeFood trên ứng dụng ShopeePay.

60K

Nappi x Shopee: Giảm 60K

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn từ 699K.

5%

OFF

Mã giảm giá Shopee ngành dịch vụ tháng 8: Ưu đãi 5% tối đa 100K cho đơn từ 0Đ khi thanh toán dịch vụ

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng cho 1 số dịch vụ.

-10K

Mã giảm giá Shopee: Giảm 10K cho đơn hàng thuộc ngành đời sống từ 20K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee có giới hạn nhất định.

25%

OFF

ƯU ĐÃI

Giảm giá tới 25% nồi chiên không dầu | Sunhouse x Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi giảm 25% áp dụng với sản phẩm Nồi chiên không dầu 3l SUNHOUSE SHD4023W

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm ngay 100K cho đơn từ 1 triệu | Vietcombank x Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng mỗi thứ 4, thứ 6 hàng tuần khi thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế thương hiệu Visa, Mastercard,…

150K

VOUCHER

Sunhouse x Shopee tháng 8 năm 2022: Voucher giảm giá lên tới 150K khi mua đồ gia dụng

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee tới 150K áp dụng tại gian hàng chính hãng của Sunhouse.

10%

Mã giảm giá Shopee tháng 8 năm 2022: Hoàn 10% xu cho sản phẩm làm đẹp

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn tối thiểu 300K.

100%

Mã giảm giá Shopee ngành hàng sách & văn phòng phẩm: Hoàn xu 100% cho các sản phẩm nhà sách Online

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn tối thiểu 50K.

30K

HOÀN-XU

Tặng khách hàng mới E-voucher hoàn xu 30K | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng khi mua sản phẩm bất kỳ tại ShopeePay (trừ Nạp thẻ và dịch vụ).

Mã giảm giá Shopee: Deal 0Đ từ các thương hiệu lớn

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi

-12%

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: mua 2 giảm 12%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số sản phẩm gắn nhãn mua 2sp giảm 12%.

-40K

SHIP

Mã miễn phí vận chuyển lên đến 40k | Mã giảm giá Shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá dành cho người dùng chưa có đơn hàng nào trên Shopee. Áp dụng với toàn sàn.

0

ĐỒNG

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee ngành hàng gia dụng & đời sống: Deal 0 đồng các sản phẩm cập nhật mỗi ngày trong tháng tháng 8

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Các deal 0 đồng được cập nhật mỗi ngày. Áp dụng khi mua sản phẩm đi kèm.

10%

OFF

Ưu đãi ShopeePay: Giảm 10%

Điều kiện

LẤY MÃ

Sử dụng ví ShopeePay để nhận ngay mã giảm 10%, tối đa 20K hàng ngày. Giảm giá 10% cho đơn tối thiểu 30K. Mã áp dụng trên app cho một số Mã ưu đãi.

HOT

Ưu đãi 7% | Anker x Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee áp dụng cho đơn hàng 999K

-10%

Nhập mã giảm giá để được giảm 10% cho đơn từ 400k | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho một số nhãn hàng nhất định tại shopee mall.

10%

Hoàn 10% xu cho đồ chơi | Ưu đãi Shopee ngành hàng mẹ & bé

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee cho đơn tối thiểu 99K.

1K

ƯU ĐÃI

Chỉ từ 1K | Ưu đãi Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Deal hot chỉ từ 1K dành cho khách hàng mới.

6%

OFF

Mã giảm giá Shopee tháng 8 năm 2022: Ưu đãi 6% tối đa 300K cho đơn từ 500K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

30k

Mã giảm giá Shopee x Visa: Giảm 30K khi thanh toán bằng thẻ Visa

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn từ 300K

8%

Mã khuyến mãi Shopee x Doll Eyes: Giảm 8% tối đa 50K kính áp tròng

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã chỉ áp dụng cho các sản phẩm chính hãng tại gian hàng Doll Eyes Official.

30K

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee: Hoàn 30K

Điều kiện

LẤY MÃ

Voucher hoàn xu 30K đơn 50K hiển thị vào 5 khung giờ: 10H, 11H, 15H, 16H, 20H

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee: Hàng hiệu giảm tới 50%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi áp dụng tới 30.4.

100%

Hoàn xu 100% cho nhà sách Online | Ưu đãi Shopee tháng 8

Điều kiện

LẤY MÃ

FREE

SHIP

Miễn phí vận chuyển trong tháng tháng 8 | Mã giảm giá Shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi miễn phí vận chuyển áp dụng với đơn hàng từ 99K tại Shopee Mart

7%

Ưu đãi Shopee ngành hàng mẹ & bé: Giảm 7%, tối đa 77K cho các đơn hàng Mẹ và bé

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho các thành viên Mum’s Club

50%

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee ngành hàng sức khoer & sắc đẹp tháng 8 năm 2022: Giảm đến 50% cho các sản phẩm làm đẹp

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm thuộc ngành hàng làm đẹp tại Shopee

10%

ƯU ĐÃI

Giảm 10% tối đa 100K khi thanh toán bằng thẻ quốc tế ACB | Khuyến mãi Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 31/03/2021 vào mỗi thứ 3 hàng tuần và các ngày đặc biệt (8/8, 9/9,….12/12) cho một số đầu thẻ quốc tế ACB cho đơn hàng 500K.

9K

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: Sản phẩm có giá từ 9k

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn.

100K

TẶNG

ƯU ĐÃI

Ưu đãi ShopeePay tháng 8: Tặng 100K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhận ngay 100K vào ví ShopeePay sau khi đăng kí và kích hoạt thành công. Ưu đãi dành cho khách hàng mới. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ lúc nhận tiền thưởng

10%

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee: Hoàn xu 10%

Điều kiện

LẤY MÃ

Lượt sử dụng có hạn. Hoàn 10% xu đơn tối thiểu 99K. Áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình & cho một số người dùng nhất định. Không áp dụng cho sim, thẻ cào, e-voucher & sữa cho trẻ 0-24 tháng.

7%

Mã giảm giá Shopee: Giảm 7% cho các sản phẩm gia dụng

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn từ 500K tại Shopee

10%

Mã giảm giá Shopee ngành hàng sách & văn phòng phẩm %%month_ýear%%: Nhận ưu đãi 10% tối đa 100K cho đơn từ 199K

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi

10K

ƯU ĐÃI

Chỉ từ 10K các sản phẩm thời trang nữ | Ưu đãi Shopee tháng 8 năm 2022 ngành hàng thời trang & phụ kiẹn

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi chỉ áp dụng cho các sản phẩm thời trang nữ trong tháng tháng 8

100%

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee ngành hàng gia dụng & đời sống: Hoàn 100% xu khi mua sắm tại Shopee Mart

Điều kiện

LẤY MÃ

Hoàn 100% xu, tối đa 300 xu với đơn tối thiểu 0 đồng.

-20K

VOUCHER

Shopee mã giảm giá: Voucher giảm 20K cho đơn hàng từ 0Đ

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng cho toàn sàn. Chỉ dành cho khách hàng mới.

1K

ƯU ĐÃI

Deal sốc giá từ 1K ngành hàng thời trang | Ưu đãi Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình giảm giá áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Cooca x Shopee ngành hàng điện tử & công nghệ: Tặng quà

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Phần quà giá trị bao gồm: 1 máy chạy bộ và 10 ghế tập bụng dành cho những khách hàng may mắn

-20K

Mã giảm giá Shopee: Giảm 20K

Điều kiện

LẤY MÃ

Thanh toán hóa đơn và nhận nhập mã để được giảm ngay 20K từ 0 đồng. Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn của Điện lực Hồ Chí Minh.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: Mua sản phẩm nhận quà

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho nhãn hàng tham gia chương trình.

15%

Mã khuyến mãi Shopee ngành hàng thời trang & phụ kiện: Hoàn 15% Shopee xu tối đa 30K

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn tối thiểu 150K cho thời trang trẻ em

6%

HOÀN-XU

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Booking.com x Shopee: Giảm giá và hoàn xu 6%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi giảm giá và hoàn xu 6% không giới hạn số lần đặt phòng.

FREE

SHIP

Mã giảm giá Shopee: Miễn phí vận chuyển toàn quốc trong tháng 8 năm 2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có sẵn trong ví voucher.

15%

SÁCH

Mã giảm giá Shopee x Nhà sách Cá Chép: Giảm 15%

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng với đơn hàng từ 99K.

-27%

ƯU ĐÃI

Lò nướng Sunhouse: Khuyến mãi 27%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi giảm 27% áp dụng với sản phẩm Lò nướng 10L Sunhouse SHD4206.

0

ĐỒNG

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Shopee tháng 8: Deal 0 đồng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Mua sắm chỉ 0 đồng dành cho khách hàng mua lần đầu tại Shopee.

30K

HOÀN-XU

Ưu đãi Shopee: Tặng khách hàng mới E-voucher hoàn xu 30K

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho các sản phẩm Deal gần bạn.

10%

Mã giảm giá Shopee: Giảm 10% cho các sản phẩm từ thương hiệu DHC

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 250K.

-200K

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Vietcombank x Shopee: Giảm ngay 200K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng từ 9H-23h59 các ngày trùng 6/6, 7/7, 8/8,…. Với đơn hàng 1,5 triệu giảm ngay 200K

15%

Giảm 15% cho ngành hàng thời trang | Mã giảm giá Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho các sản phẩm thời trang nữ.

100K

HOÀN-XU

Mã giảm giá Shopee: Hoàn xu 100K

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhanh tay sưu tập các mã hoàn xu lên tới 100K để thả ga mua sắm không lo về giá. Voucher hoàn xu được cập nhật mỗi ngày

15%

Mã giảm giá Shopee ngành hàng mẹ & bé tháng 8 năm 2022: Giảm 15% cho ngành hàng đồ chơi

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee cho đơn tối thiểu 99K.

100%

Giảm 100K cho các sản phẩm Sức khỏe và Sắc đẹp | Mã giảm giá Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã ưu đãi giảm tối đa 100K cho đơn hàng 399K.

15%

Mã giảm giá Shopee tháng 8: Giảm 15% tối đa 30K cho sản phẩm Hàng Quốc Tế

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn tối thiểu 150K.

15%

OFF

ƯU ĐÃI

Booking.com x Shopee: Ưu đãi 15%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Thư thả du xuân với ưu đãi giảm 15% từ Shopee khi đặt phòng tại Booking.com. Ưu đãi giảm 15% không giới hạn số lần đặt phòng trong tháng 8 năm 2022

20K

Mã ưu đãi Shopee: Hoàn tối đa 20K Shopee xu tại nhà sách Online

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn từ 50K và một số sản phẩm nhất định.

10%

Mã giảm giá Shopee: Giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm Nam ngành hàng thời trang & phụ kiện tháng 8

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

20K

Mã ưu đãi Shopee x Enchanteur: Giảm 20K

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng từ 199K

120K

Mã giảm giá Shopee: Voucher 120K ngành hàng Bách Hóa

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng trong tháng tháng 8

50%

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% các sản phẩm gia dụng đời sống | Ưu đãi Shopee

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

100%

Mã giảm giá Shopee ngành hàng mẹ & bé tháng 8 năm 2022: Hoàn xu 100% xu cho ngành hàng đồ chơi trên Shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá Shopee cho đơn tối thiểu 50K.

11K

Ưu đãi Shopee: Đồng giá 11K ngành hàng Bách Hóa

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi đồng giá từ 11K áp dụng với 1 số sản phẩm ngành hàng Bách hóa tại Shopee trong tháng tháng 8

-20K

Ưu đãi ShopeePay tháng 8: Giảm 20K

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi giảm 20K cho đơn từ 100K. Áp dụng cho khách hàng mới của ShopeePay. Tối đa: 01 lần/khách hàng/1 tháng

8%

Mã ưu đãi Shopee ngành hàng sức khỏe & sắc đẹp tháng 8 năm 2022: Giảm 8% cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn tối thiểu 250K[./lp_promo_code]

[lp_promo_code amount="50%" status="" brief="Giảm đến 50% | Khuyến mãi Shopee x Shiseido" type="deal" code="" link="https://clk.omgt3.com/?AID=2053348&PID=39974&r=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Funiversal-link%2Fm%2Fshiseido-cpc%3Fsmtt%3D201.100866" logo_link="https://vuakhuyenmai.vn/wp-content/uploads/logo-shopee.png"]Ưu đãi giảm tới 50% khi mua các sản phẩm tại gian hàng Shiseido trong tháng tháng 8

10%

Mã ưu đãi Shopee: Hoàn xu 10% tối đa 30K cho các sản phẩm Hàng Quốc Tế

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn tối thiểu 99K.

80K

VOUCHER

ƯU ĐÃI

Mã giảm giá Shopee: Giảm 80K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Voucher Người được giới thiệu dùng mã giới thiệu như voucher giảm 80K cho đơn đầu tiên từ 50K. Chỉ những Người dùng chưa từng có đơn hàng trên Shopee (kể cả đơn hàng bị huỷ hoặc hoàn trả) mới đủ điều kiện sử dụng Mã giới thiệu)

HOT

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi ngành hàng mẹ & bé tháng 8 năm 2022: Nhận ngay ưu đãi 1 tháng dùng tã Huggies miễn phí cho bé

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng chỉ trong tháng tháng 8

-10%

Giảm 10% cho đơn từ 600k | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho một số nhãn hàng shopee mall tham gia chương trình

20%

ƯU ĐÃI

Sông Hương Food x Shopee: Ưu đãi lên đến 20%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng tại gian hàng chính hãng Sông Hương Food.

15%

ƯU ĐÃI

Shopee x Citi Bank: Tiết kiệm 15% tối đa 200K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình áp dụng cho một số đầu thẻ Citi bank tối đa 1 lần/tháng vào mỗi thứ 4 hàng tuần cho đơn hàng từ 1 triệu

ƯU ĐÃI

Freeship 0Đ cho các sản phẩm thời trang trong tháng tháng 8 | Mã giảm giá Shoopee ngành hàng thời trang và phụ kiện

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi

79K

VOUCHER

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Lisa Spa x Shopee: Voucher 79K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu voucher chỉ 79K (giá gốc 149K) cho combo Massage mặt tại Lisa Spa.

50K

ƯU ĐÃI

Giảm 50K cho thẻ Citi Mastercard | Ưu đãi Shopee tháng 8 năm 2022

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng vào thứ 2 hàng tuần đến 31/03/2021 cho các đầu thẻ 533948, 546079, 534763, 531922 khi thanh toán cho đơn hàng từ 500K.

20K

XU

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Shopee tháng 8: Nhận 20K xu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Nhận 20K Shopee Xu sau khi Người được giới thiệu dùng Mã giới thiệu cho đơn hàng đầu tiên trên Shopee. Mỗi tài khoản người dùng chỉ nhận tối đa 200K xu (tương đương 10 lần giới thiệu thành công)

-1

TRIỆU

Mã giảm giá Shopee: Giảm 1 triệu đồng khi mua các sản phẩm của Coocaa

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhận ngay ưu đãi giảm tới 1 triệu đồng khi mua các sản phẩm của Coocaa.

30K

HOÀN-XU

Tặng khách hàng mới E-voucher hoàn 30K | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng khi nạp tiền điện thoại trực tiếp hoặc mua gói data 3G/4G.

1

TẶNG-5

ƯU ĐÃI

Mua 1 được 5 | Innisfree x Shopee tháng 8

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho sản phẩm kem dưỡng ẩm da.

55K

Giảm ngay 55K | Mã giảm giá Shopee x La Roche Posay

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng từ 550K.

-25K

VOUCHER

Mã giảm giá Shopee: Giảm 25K đơn từ 0Đ

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá dành cho người dùng chưa có đơn hàng nào trên Shopee. Áp dụng với toàn sàn.

40K

HOÀN-XU

Ưu đãi Shopee: Tặng khách hàng mới E-voucher hoàn xu 40K

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng khi mua sản phẩm tại Shopee Mall

25K

Mã giảm giá Shopee x Romano tháng 8: Giảm 25K

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 199K

shopee hoàn xu 20% thứ 7 29-11-2021

shopee ưu đãi giới thiệu bạn mới 9-9-2021

shopee tặng bạn mới 250K 13-8-2021

Mã giảm giá Shoppee hết hạn

-50%

Giảm tới 50% đơn hàng tại Samono | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022.

-49%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 49% cho mọi đơn hàng | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 31/05/2022 tại Gia Dụng Matika Official.

-80K

Giảm tối đa 80k cho đơn từ 700k | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 17/05/2022.

-60K

Giảm tối đa 60k cho đơn từ 500k | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 17/05/2022.

-50K

Giảm tối đa 50k cho đơn từ 150k | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 16/05/2022.

-150K

Giảm 150k cho đơn từ 1,5 triệu | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 17/05/2022.

HOT

DEAL

ƯU ĐÃI

Tặng 1 bộ bút màu đa năng hộp nhựa khi mua Sữa bột Nan Optipro 4 1.7kg/lon | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 17/05/2022.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Tặng 1 Balo Phi Thuyền khi mua Sữa Bột Nestle NAN Optipro 4 (1.7kg) | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 17/05/2022.

1K

ƯU ĐÃI

Deal sốc 1k | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022.

FREE

SHIP

ƯU ĐÃI

Free ship đến 70k | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022

-20K

Giảm ngay 20k cho đơn hàng từ 260k | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm giá đến 50% sale giữa ngày| Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022 cho các sản phẩm thể thao hàng hiệu lúc 12h.

ƯU ĐÃI

Quà tặng 0Đ | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022 cho các sản phẩm thể thao hàng hiệu lúc 21h.

-100%

Giảm 100% tối đa 50k cho đơn từ 250k đơn 500K | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022 cho các sản phẩm luckycandy.

-15K

Giảm tối đa 15k cho đơn từ 9k | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022

-30K

Giảm tối đa 30k cho đơn từ 60k cho các sản phẩm tại hocosales | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022.

-15K

Giảm tối đa 15k cho đơn từ 99k cho các sản phẩm tại Aula flagship store | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022.

-30K

Giảm tối đa 30k cho đơn từ 150k cho các sản phẩm tại manyo factory | Shopee mãgiảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022 .

-25K

Giảm tối đa 25k cho đơn từ 250k cho các sản phẩm Mark Ryden | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022 .

-50K

Giảm tối đa 50k cho đơn từ 250k cho các sản phẩm tại Quarxery | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 18/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Siêu Hội Thể Thao - Quốc Tế Sale Đậm giảm tới 50% sản phẩm hàng hiệu | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022 cho các sản phẩm thể thao hàng hiệu.

-30%

ƯU ĐÃI

Siêu Hội Thể Thao deal hủy diệt giảm 30% lúc 0h | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022.

1

Tặng-1

ƯU ĐÃI

Mua 1 tặng 1 lúc 0h | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 18/05/2022 cho các sản phẩm thể thao hàng hiệu.

-10%

Giảm 10% đơn 500K | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 22/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Giảm 30% váy Maxi Jenn - Đỏ cam 5MAXIJENN Lep'

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-10%

Nhập mã giảm giá shopee để được giảm 10% đơn 250k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 22/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Giảm 30% Giày Biti's Hunter Street 2K21 DSMH04000XNG/DSWH04000XNG (XNG) | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-40%

ƯU ĐÃI

Giảm 40% Áo sơ mi nam ROWAY vải đũi thoáng mát, không nhăn, form regular, Sơ mi cộc tay basic | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-34%

ƯU ĐÃI

Shopee giảm giá: Giảm 34% Đầm chữ A Lovito vải hoa cổ chữ V tay loe màu đỏ kiểu Giáng sinh phong cách Boho L01146 (màu đỏ/Màu tím nhạt/xanh nước biển)

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-33%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Set đồ thể thao Lovito L03015 ôm dáng cổ tròn màu xanh lá ngọt ngào(Xanh lá cây/Xanh lam/Tím)giảm 33%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-20%

ƯU ĐÃI

Giảm 20% Áo Thun Unisex Nam Nữ SDVN DONUT | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Giày cao gót giayBOM mũi nhọn đế cao 4 cm GB00126 giảm 30% |Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Giày Sục Thể Thao Nữ Giày BOM Hở Gót Đế Cao Bánh Mì Siêu Nhẹ Đẹp Mới Nhất giayBOM GB Classics B1609 giảm 30% | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 22/05/2022

-10%

Shopee mã ưu đãi: Voucher 10% coin cashback cap 300K MBS 1M

Điều kiện

LẤY MÃ

Áo dụng trong ngày 25/05/2022.

-10%

Shopee mã ưu đãi: Hoàn xu 10% tối đa 500K cho đơn từ 1Tr

Điều kiện

LẤY MÃ

Áo dụng trong ngày 25/05/2022.

-20K

Giảm 10% | Mã giảm giá shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 20k cho đơn từ 165k. Áp dụng đến hết 17/04/2022.

-15%

Manyo giảm 15% | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 15% cho đơn từ 300k tại Manyo. Áp dụng đến hết 17/04/2022.

-15K

Giảm 15k | Mã ưu đãi shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm 15k cho đơn từ 399k tại Ô mai Hồng Lam. Áp dụng đến hết 16/04/2022.

-50K

Mã giảm giá shopee: Giảm 50K OHUI

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã ưu đãi nhận khuyến mãi giảm 50k cho dơn từ 700k. Áp dụng đến hết 16/04/2022.

-20K

Babyhop giảm 20k cho đơn từ 0Đ | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn từ 0Đ trong ngày 16/04/2022./lp_promo_code]

[lp_promo_code amount="-50K" status="" brief="Giảm 50K cho đơn tư 300k tại Lagivado | Shopee mã ưu đãi" type="CODE" code="LAGI10T4" link="https://clk.omgt3.com/?AID=2053348&PID=39974&r=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Flagivadoofficalstore" logo_link="https://vuakhuyenmai.vn/wp-content/uploads/logo-shopee.png"]Áp dụng trong ngày 16/04/2022.

-8%

Giảm 8% máy tính và phụ kiện | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm 8% sản phẩm máy tính và phụ kiện tại Shopee. Số lượng có hạn. Khuyến mãi áp dụng đến 10/04/2022.

- Quảng Cáo -

-10%

Giảm 10% đồ gia dụng Tefal | Tiki mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá nhận ngay ưu đãi giảm 10% tối đa 500k cho đơn từ 500k đồ gia dụng Tefal tại Shopee. Khuyến mãi đến hết 10/04/2022.

-10%

Giảm 10% đồ gia dụng Bluestone tại Shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhận ưu đãi giảm 10% cho đơn từ 500k, giảm tối đa 500k tại Bluestone khi nhập mã giảm giá shopee. Khuyến mãi đến hết 10/04/2022.

-500K

Giảm tới 500k các sản phẩm locknlock | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 10% tối đa 500k cho đơn từ 500k các sản phẩm locknlock khi nhập mã giảm giá Shopee. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

Giảm 10% các sản phẩm tại HP FPT Cerfìicated store | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 10% tối đa 500k cho đơn từ 500k. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-500K

Giảm tới 500k cho các sản phẩm tại Sumsung official store | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá shopee để nhận ưu đãi 10% tối đa 500k cho đơn từ 500k tại Samsung official store. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-150K

Giảm 150k các sản phẩm Samsung | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn từ 150k, khi nhập mã giảm giá Shopee. Khuyến mãi đến hết 10/04/2022.

-5%

Giảm 5% đơn hàng tại Coocaa Official Store | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 5% tối đa 1,000k cho đơn từ 3,000k khi nhập mã Shopee. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-3Triệu

Giảm tới 3 triệu khi mua tại HP FPT Certificated stores | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm 15%, tối đa 3 triệu cho đơn từ 15 triệu. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-56%

Giảm tới 56% các sản phẩm điện tử | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Các sản phẩm điện tử đang được giảm tới 56% tại Shopee. Số lượng có hạn. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-22%

Nồi Chiên Không Dầu OLIVO AF15 - Thương Hiệu Mỹ giảm tới 22% khi nhập mã ưu đãi shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Nồi chiên không dầu Olivo AF15 giảm tới 22% tại shopee khi nhập mã ưu đãi. Số lượng có hạn. Khuyến mãi kéo dài đến hết 10/04/2022.

-5%

Giảm thêm 5% cho đơn từ 300k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm thêm 5% đơn 300K khi nhập mã ưu đãi shopee. Áp dụng đến hết 10/04/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 50% các sản phẩm cho trẻ | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ghế ăn dặm, xe scooter, đồ chơi học tập cho bé giảm tới 50% tại Shopee. Số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 50% các sản phẩm Image Skincare | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Các sản phẩm thương hiệu Image Skincare giảm tới 50% tại Shopee.

-50%

ƯU ĐÃI

Skincare chuẩn Hàn với Shopee và nhận ưu đãi giảm tới 50%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn.

-70K

Giảm tối đa 70k cho đơn hàng từ 500k khi nhập mã giảm giá 4/4/2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm tối đa 70k cho toàn ngành hàng tại shopee trong ngày 4/4/2022. Áp dụng trong khung giờ 18h cho đơn hàng từ 500k.

-70K

Shopee ưu đãi 4.4: Nhập mã giảm giá nhận ngay ưu đãi giảm tối đa 70k cho toàn ngành hàng

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng từ 500k, trong khung giờ 21h ngày 4/4/2022.

-50K

Shopee ưu đãi: Giảm tới 50k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng từ 250k trong ngày 4/4/2022 lúc 0h. Áp dụng tại shopee mall.

-50K

Giảm tối đa 50k | Shopee mã khuyến mãi 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá và nhận ưu đãi giảm tối đa 50k cho đơn từ 250k. Áp dụng cho shopee mall trong khung giờ 21h ngày 4/4/2022.

-50K

Giảm tối đa 50k khi nhập mã khuyến mãi | Shopee mã giảm giá 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá và nhận ưu đãi giảm tới 50k cho đơn hàng từ 250k. Áp dụng cho shopee mall ngày 4/4/2022, lúc 18h.

-50K

Giảm tới 50k tại Shopee mall khi nhập mã giảm giá ngày 4/4/2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã ưu đãi và nhận tới 50k giảm giá cho shopee mall. Áp dụng cho đơn từ 250k trong khung giờ 18h ngày 4/4/2022.

-50K

Shopee mã giảm giá: Ưu đãi tới 50k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng tại shopee mall trong ngày 4/4/2022 lúc 15h và áp dụng cho đơn hàng từ 250k.

-50K

Giảm tới 50k khi nhập mã ưu đãi tại Shopee 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng từ 250k khi nhập mã giảm giá. Tại shopee mall, trong khung giờ 12h.

-50K

Giảm tới 50k lúc 9h ngày 4/4/2022 khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi tại shopee mall, ngày 4/4/2022 lúc 9h, cho đơn hàng từ 250k.

-50K

Giảm tới 50k lúc 0h tại shopee siêu sale 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi nhận ngay ưu đãi giảm tới 50k cho đơn hàng từ 250k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 0h tại Shopee mall.

-50K

Giảm 50k khi nhập mã ưu đãi tại Shopee 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá và nhận ngay ưu đãi giảm tới 50k. Áp dụng cho shopee mall ngày 4/4/2022, lúc 21h. Áp dụng cho đơn hàng từ 250k.

-7%

Shopee mã giảm giá: Giảm 7% đơn hàng tại Shopee mall

Điều kiện

LẤY MÃ

Siêu sale shopee ngày 4/4/2022, giảm 7% tối đa tới 50k cho đơn hàng từ 250k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng tại shopee mall trong khung giờ 18h.

-50K

Giảmt tới 50k cho đơn từ 250k | Shopee siêu sale 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng tại Shopee mall lúc 15h.

-50K

Shopee sale 4.4: Giảm tới 50k cho đơn từ 250k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá, nhận ưu đãi giảm tới 50k cho đơn từ 250k tại shopee mall trong khung giờ 12h ngày 4/4/2022.

-7%

Shopee ưu đãi giảm 7% tối đa 50k khi nhập mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tới 50k cho đơn hàng tại shopee mall có giá trị từ 250k, trong khung giờ 9h.

-50K

Shopee mall giảm 50k cho đơn hàng từ 250k trong ngày 4/4/2022

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ngay ưu đãi giảm tới 50k cho đơn hàng từ 250k tại Shopee mall lúc 0h.

-50K

Giảm tới 50k khi nhập mã khuyến mãi | Shopee ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 21h, tại shopee mall.

-7%

Shopee ưu đãi: Giảm 7% tối đa 50k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi để nhận ưu đãi giảm tới 50k cho đơn hàng từ 250k tại shopee mall lúc 18h ngày 4/4/2022.

-50K

Giảm giá tới 50k | Shopee ưu đãi 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi tới 50k cho đơn hàng từ 250k tại shopee mall trong khung giờ 15h ngày 4/4/2022.

-50K

Shopee mã giảm giá: Giảm tới 50k cho đơn từ 250k lúc 12h

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng tại shopee mall lúc 12h ngày 4/4/2022.

-7%

Shopee mã giảm giá: Giảm 5% đơn hàng tại Shopee mall trong ngày 4/4 lúc 9h

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho shopee mall trong ngày 4/4 lúc 9h và cho đơn hàng từ 250k.

-15K

Hoàn 15k cho đơn hàng từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Hoàn 15k cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 21h.

-15%

Hoàn 15% đơn hàng tại shopee 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi nhận hoàn 15% tối đa 15k cho đơn hàng từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 18h.

-15%

Shopee mã giảm giá 4.4: Hoàn 15%

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận hoàn 15%, tối đa 15k cho đơn hàng từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 15h.

-15%

Shopee mã ưu đãi: Giảm 15% cho đơn hàng từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận hoàn 15% cho đơn từ 99k tại shopee trong ngày 4/4/2022 lúc 12h.

15K

Hoàn 15k xu cho đơn hàng từ 99k khi nhập mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi để nhận hoàn tới 15k xu cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022, lúc 9h.

-15%

Shopee ưu đãi: Mã hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi để nhận hoàn tới 15k xu cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 0h.

-15%

Hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k | Shopee ưu đãi 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Hoàn tới 15% xu cho đơn hàng từ 99k áp dụng cho đơn hàng trong ngày 4/4/2022 lúc 21h.

-15%

Shopee ưu đãi giảm giá: hoàn 15% đơn hàng

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn từ 99k lúc 18h ngày 4/4/2022.

-15%

Hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k | Shopee mã giảm giá 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã khuyến mãi để nhận ưu đãi hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 15h.

-15%

Shopee mã giảm giá: Hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để được hoàn 15% cho đơn hàng từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 12h.

-15K

Shopee ưu đãi 4.4: Hoàn 15k cho đơn từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trên toàn sàn trong ngày 4/4/2022 lúc
9h.

-15K

Hoàn 15k xu | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhận ưu đãi giảm tới 15k xu cho đơn từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 0h.

-15%

Shopee ưu đãi: Hoàn 15% xu

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 21h.

-15K

Hoàn 15K xu cho đơn 99k | Shopee giảm giá 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho toàn sàn shopee trong ngày 4/4/2022 lúc 18h.

-15%

Shopee giảm giá: Hoàn 15% xu cho đơn hàng từ 99k

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhận ưu đãi hoàn 15% xu cho đơn từ 99k trong ngày 4/4/2022 lúc 15h.

-15K

Shopee ưu đãi 4.4: Hoàn 15k xu

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận hoàn tới 15k cho đơn từ 99 k trong ngày 4/4/2022 lúc 12h.

-15K

Shopee ưu đãi: Giảm 15k xu

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi hoàn 15k cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 9h.

-15K

Hoàn 15K | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã giảm giá để nhận hoàn tới 15k xu cho đơn hàng từ 99k. Áp dụng trong ngày 4/4/2022 lúc 0h.

-10%

Shopee mã giảm giá: Giảm 10%

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã ưu đãi để giảm 10% tối đa 40k cho đơn từ 250k trong ngày 4/4/2022.

-8%

Giảm 8% tối đa 100k đơn hàng shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã ưu đãi để nhận tới 100k ưu đãi cho đơn hàng từ 500k trong ngày 4/4/2022.

-1

TRIỆU

Giảm tới 1 triệu | Shopee mã giảm giá 4.4

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhận ngay ưu đãi giảm tới 1 triệu cho đơn hàng từ 3 triệu trong ngày 4/4/2022.

-7%

Giảm 7% cho đơn hàng từ 300k | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng từ 300k và giảm tới 500k tại shopee khi nhập mã khuyến mãi. Áp dụng trong ngày 4/4/2022.

-20K

Shopee mã ưu đãi: Giảm 20k cho đơn từ 129K tại Siêu Thị Mai Trang | Shopee mã khuyế mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Nhập mã ưu đãi để được giảm 20k cho đơn từ 129k. Áp dụng đến hết 16/04/2022.

FREE

SHIP

ƯU ĐÃI

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 0đ | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên. Số lượng khuyến mãi có hạn. Áp dụng từ nay đến hết 15/04/2022.

1K

ƯU ĐÃI

Đồng giá 1k | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Siêu sale đồng giá 1k tại Shopee. Số lượng khuyến mãi có hạn.

-15%

ƯU ĐÃI

Giảm 15% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giảm 15%. Số lượng khuyến mãi có hạn. Áp dụng từ nay đến hết 15/04/2022.

100%

Giảm 100% tối đa 154k cho đơn từ 154k | Shoppee mã giảm giá giữa tháng

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho tất cả các ngành hàng. Áp dụng trong ngày 15/04/2022.

-15K

Mã giảm giá shopee: Giảm 15k cho đơn tư 50k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho tất cả các ngành hàng trong ngày 15/04/2022.

-10%

Giảm 10% cho đơn tối thiểu 300k | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 10% cho đơn tối thiểu 300k, giảm tối đa 50k. Hạn sử dụng 23:59 30/4/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-25K

Giảm 25k cho đơn từ 0Đ | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tối đa 25k cho đơn hàng 0đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 30/4/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-10%

Giảm 10% cho đơn từ 500k | Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

giảm 10% tối đa 100k cho đơn hàng 500k trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 25/4/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-100%

Giảm 254k cho đơn từ 254k trong khung giờ 12h | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tối đa 254k cho đơn hàng 254ktrên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 25/4/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-25K

Giảm 25k cho đơn từ 75k | Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tối đa 25k cho đơn hàng 75k trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 25/4/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

-100K

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm 100k cho đơn từ 200k Shiseido| Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 200K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/04/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

-10%

Giảm 10% | Mã giảm giá shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 10% tối đa 50k cho đơn từ 300k trong ngày 15/04/2022

-25K

Giảm 25k cho đơn tối thiểu 0đ | Mã giảm giá shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượng mã có hạn. Áp dụng từ 12/04/2022.

-150K

Giảm tới 150 | Mã giảm giá shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm 7% tối đa 150k cho đơn từ 1 triệu 500k Áp dụng trong ngày 15/04/2022

-20%

Cashback 20% | Mã giảm giá shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Cashback 20% cho đơn từ 50k vào khung giờ vàng 8h, 11h và 17h trong ngày 15/04/2022.

-50K

Giảm 50k cho đơn từ 150k 3CE | Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Giảm tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/04/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

1K

ĐỒNG-GIÁ

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi 4.4: Đừng bỏ lỡ deal đồng giá chỉ từ 1K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi đồng giá các sản phẩm 1K, 9K, 99K bắt đầu vào lúc 21H ngày 4.4.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm 50% cho một số sản phẩm tại Shopee | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 05/05/2022.

500

Triệu

ƯU ĐÃI

Chia kho xu 500 triệu cùng ShopeePay | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 05/05/2022.

-8%

Mua 1 tặng 1| Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định, trong ngày 05/50/2022.

-8%

Mua 1 tặng 1| Shopee mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định, trong ngày 05/50/2022.

-12%

Shopee mã ưu đãi: giảm 12% đơn hàng sản phẩm Romano khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến hết 12/05/2022.

-11%

Giảm 11% đơn hàng sản phẩm Enchanteur khi nhập mã ưu đãi shopee

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến hết 12/05/2022.

-12%

Nhập mã giảm giá shopee để nhận ưu đãi giảm 12% đơn hàng các sản phẩm của MaxKleen

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã khuyến mãi có hiệu lực đến hết 12/05/2022.

2

Tặng-1

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Mua 2 tặng 1

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-28%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi:Combo Dầu gội và Sữa tắm Romano Classic cổ điển lịch lãm 650g/chai giảm 28%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-28%

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: Combo 2 Dầu gội Romano hương nước hoa 650g/chai giảm 28%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-10%

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: Nước tẩy trang ẩm mượt mịn màng Bio-Essence BioWater Micellar 400ml giảm 10%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-8%

ƯU ĐÃI

Shopee khuyến mãi: Combo 2 Lăn khử mùi nước hoa/ trắng da Enchanteur Charming 50ml/ Chai giảm 8%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-9%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Combo 2 Sữa tắm hương nước hoa Enchanteur Charming 650g/Chai giảm 9%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-38%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi:Giảm 38% combo Chai Nước Giặt Xả Maxkleen 3.8kg + Túi Nước Giặt Xả 900g

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-38%

ƯU ĐÃI

Giảm 38% combo Túi Nước Giặt Xả 2.4Kg + Túi Nước Giặt Xả 600g MaxKleen | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

-12%

ƯU ĐÃI

Giảm 12% Kem chống nắng dưỡng ẩm Bio-Essence Bio-Water B5 SPF50+ PA++ 40ml | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số nhãn hàng đến hết ngày 12/05/2022.

1K

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi: Sản phẩm 1k

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn.

-500K

Shopee mã ưu đãi: Hoàn Xu 10% tối đa 500K cho đơn từ 1Tr

Điều kiện

LẤY MÃ

Áo dụng trong ngày 15/05/2022.

-10%

Shopee mã giảm giá: Voucher 10% coin cashback cap 300K MBS 1M

Điều kiện

LẤY MÃ

Áo dụng trong ngày 15/05/2022.

-43%

ƯU ĐÃI

Shopee giảm giá: (chính hãng) Máy sấy thực phẩm SEMIKRON 20 khay sấy - công nghệ Nhật Bản - BH 1 năm giảm 43%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-38%

ƯU ĐÃI

Shopee giảm giá: Giảm 38% Mặt nạ FOODAHOLIC Derma Mask 23g

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Shopee ưu đãi Giảm tới 50% các mặt hàng thời trang

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến hết 15.05.2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Shopee giảm giá: Làm đẹp giảm đến 50% PinkFlash

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

HOT

DEAL

ƯU ĐÃI

Điện tử trả góp 0% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Điện tử giảm đến 50% | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Giày Dép Nữ Giảm đến 50% | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-55%

ƯU ĐÃI

Đồ Bộ Bé Gái, Bé Trai KIMCHIBABY Vải Thun Lạnh Thuỷ Thủ Mặt Trăng, Bộ Cộc Tay Mặc Nhà Cho Bé KW3LO2201 | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-10%

Giảm 10% tối đa 15K đơn 0Đ| Shopee mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 15/05/2022.

-20%

ƯU ĐÃI

Giấy vẽ màu nước Happy Việt Nam giảm 20%| Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-11%

ƯU ĐÃI

Set Bộ Vỏ Chăn Ga Cotton TC viền bèo - Chọn Mẫu Nhăn Lại Cho Shop( Viền Bèo Dài 2 Bên Gối ) giảm 11% | Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Shopee giảm giá: Giảm 50% Mũ chống giọt bắn cho bé hình tai gấu , mũ chắn giọt kèm tấm chắn có thể tháo rời cực đáng yêu Ame Beauty

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-33%

ƯU ĐÃI

Thắt lưng nữ - đai váy bản nhỏ giảm 33%| Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-66%

ƯU ĐÃI

Ốp lưng iphone cạnh vuông lỗ camera gấu dâu giảm 66%| Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-8%

Giảm 8% đơn 99k| Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 15/05/2022.

-95%

ƯU ĐÃI

https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fabc-i.497938571.15800741794 giảm 95% | Shopee giảm giá

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-43%

ƯU ĐÃI

Nous Kids Bộ quần áo Nous bé gái dài tay chất Nu Doux mỏng giảm 47% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-7%

giảm 7% đơn 500K| Shopee mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 15/05/2022.

-37%

ƯU ĐÃI

Hạt điều sấy nguyên vị không muối sạch vỏ Nofa Thơm Giòn Ngậy 500g - Điều Bình Phước giảm 37% | Shopee ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

-54%

ƯU ĐÃI

Giảm 54% đồ chơi gỗ montessori combo 5 6 7 8 sản phẩm phát triển trí tuệ cho bé 1 - 3 tuổi KidHouse.vn| Shopee khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 15/05/2022.

Mã giảm giá Shopee là gì?

Các loại mã giảm giá Shopee

Mã giảm giá Shopee hay còn gọi là Shopee Voucher, mã khuyến mãi Shopee, mã Shopee hay Shopee Coupon,… là một đoạn mã ngắn tạo thành từ một số kí tự do Shopee phát hành để giúp khách hàng tiết kiệm được một số tiền nhất định.

Mã giảm giá Shopee thường có một thời hạn nhất định, hoặc có số lượng mã nhất định (sẽ hết hạn khi hết ngân sách cho mã giảm giá Shopee đó), phụ thuộc theo điều kiện của từng mã.

Ví dụ như mã miễn phí vận chuyển (hay còn gọi là mã freeship Shopee), một loại mã được rất nhiều khách hàng ưa thích, thường đi kèm với 8 điều kiện và 2 lưu ý.

Các điều khoản mã miễn phí vận chuyện của Shopee

Mã giảm giá Shopee có bao nhiêu loại?

Mã giảm giá Shopee có rất nhiều loại và giảm nhiều hay ít tùy theo Shopee và nhà cung cấp. Tuy nhiên, sẽ có một số kiểu mã khuyến mãi, mã giảm giá Shopee thường gặp như sau:

Loại mã Đặc điểm 
Mã giảm giá toàn sànMã dùng cho tất cả các ngành hàng, thương hiệu trên toàn sàn Shopee (rất hiếm, đôi khi có trong các dịp sale lớn của Shopee)Lấy mã
Mã giảm giá Shopee cho ngành hàngMã có thể áp dụng cho nhiều sản phẩm, nhiều nhãn hàng trong ngành hàng đóLấy mã
Mã giảm giá Shopee cho nhãn hàngMã dành cho một thương hiệu nhất định (sử dụng cho những sản phẩm của thương hiệu đó)Lấy mã
Mã giảm giá do nhà bán hàng phát hànhChỉ áp dụng cho sản phẩm (hoặc một số sản phẩm) của nhà bán hàng đóLấy mã
Mã hoàn xu ShopeeSau khi sử dụng sẽ được hoàn xu về ví Shopee (sử dụng cho một số sản phẩm hoặc ngành hàng nhất định tùy theo điều khoản)Lấy mã
Mã miễn phí vận chuyển cho tất cả hình thức thanh toánĐược áp dụng khi thanh toán COD, thẻ, Airpay,...Lấy mã
Mã miễn phí vận chuyển khi thanh toán qua AirpayChỉ dùng cho đơn hàng thanh toán qua ví AirpayLấy mã

Mã giảm giá Shopee mỗi ngày là gì?

Mỗi ngày, vào các khung giờ 0H – 12H – 21H, Shopee sẽ tung ra các khuyến mãi và voucher giảm giá & hoàn xu mới. Các mã giảm giá Shopee thường có giới hạn nhất định và thường hết lượt dùng rất nhanh. Vì vậy bạn nên lưu mã về ví voucher và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Bạn có thể chọn và tìm sẵn những sản phẩm cần mua, sau đó chờ đến thời gian phát hành mã, tìm kiếm vào áp dụng luôn để chắc ăn nhất.

Ngoài ra vào các khung giờ trong ngày sẽ có Flash Sale, bạn có thể tìm kiếm thêm các sản phẩm được khuyến mãi trong các khung giờ, 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h, 22h mỗi ngày.

Tại sao nên dùng mã giảm giá Shopee?

Săn hàng giá rẻ luôn là tiêu chí của đại đa số người mua hàng kể cả online lẫn mua tại cửa hàng. Sử dụng mã Shopee sẽ giúp khách hàng tiết kiệm nhiều hơn, từ 10K, 20K, 30K, 50K đến 200K, 500K, hay thậm chí nhiều hơn phụ thuộc vào giá trị đơn hàng. Đôi khi các mã giảm giá Shopee sẽ giúp bạn tiết kiệm 1 số tiền nhất định từ 1% đến 90% trên mức giá sản phẩm đang được người bán hàng rao bán.

Một số mã giảm giá Shopee còn có thể được hoàn xu Shopee vào ví hay miễn phí vận chuyển khi đơn hàng đạt giá trị tối thiểu.

Khi dùng mã miễn phí vận chuyển, đơn hàng của bạn sẽ được giảm chi phí vận chuyển khi đạt mức yêu cầu tối thiểu (đơn hàng từ 99K, 150K, 250K,…), đôi khi có cả những mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 0đ. Mức phí vận chuyển được giảm từ 20K, 30K, hoặc có thể cao hơn trong một số thời điểm khuyến mãi lớn trong năm của Shopee.

Tại một số thời điểm sale lớn như những ngày lặp (6.6, 7.7, …) hay black friday, sinh nhật Shopee, bạn có thể săn được một số lượng voucher nhất định có mức giảm cao (lên đến 100%, giới hạn mức giảm) hay voucher giảm giá cho đơn hàng từ 0đ…

Với tất cả những lý do trên, bạn nên tìm cho mình mã Shopee thích hợp trước khi mua hàng để tiết kiệm được nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, Shopee còn có mục voucher khuyến mãi khi thanh toán quá ngân hàng nội địa hoặc thẻ Visa/Mastercard. Bạn có thể tìm kiếm thông tin những voucher này tại Vua Khuyến Mãi. Shopee có phương thức bảo mật tốt nên bạn không phải lo mất thông tin thẻ. Thời hạn dành cho các voucher khi dùng thẻ ngân hàng thường dài và giá trị voucher thường khá lớn.

Tìm mã giảm giá Shopee ở đâu

 • Cách 1: Tìm mã khuyến mãi trên chính Website của Shopee hay Shopee App, nhấn “Lưu” để lấy mã về ví voucher. Tuy nhiên, không phải lúc nào mã giảm giá Shopee cũng ở một trang nhất định, bạn có thể phải tìm kiếm lâu và mất nhiều thời gian.
 • Cách 2: Tìm trên các diễn đàn, group hay website tổng hợp mã. Điều bất lợi là các website có thể không cập nhật kịp thời các mã, nhưng bạn vẫn có thể tìm các mã hay cập nhật các chương trình sắp diễn ra. Vua Khuyến Mãi là một trong những website uy tín tổng hợp các mã giảm giá Shopee có hiệu lực từ Shopee. Vua Khuyến Mãi team luôn cố gắng để đưa các thông tin khuyến mãi đến với độc giả nhanh chóng và chính xác nhất.
 • Cách 3: Tham gia các mini game của Shopee. Đây là một cách thức săn voucher mới trên Shopee, bạn có thể vừa kiếm mã vừa giải trí trên Shopee. Tuy nhiên, các mã giảm giá Shopee thường hết rất nhanh, hoặc chỉ dùng được cho một số gian hàng nhất định.

Làm thế nào để dử dụng được mã giảm giá Shopee?

Bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều mã giảm giá Shopee cùng lúc để tiết kiệm tối đa.

Để sử dụng được mã giảm giá Shopee, bạn làm theo các bước sau.

 • Đăng nhập vào tài khoản Shopee trên web hoặc vào Shopee App.
 • Chọn mua sản phẩm ưng ý (nhớ là sản phẩm phải thoải mãn điều kiện của voucher bạn muốn dùng nha).
 • Vào giỏ hàng.
 • Chọn sản phẩm bạn muốn thanh toán.
 • Chọn mục Shopee Voucher.
 • Nhập mã vào ô “Nhập mã shopee voucher” hoặc chọn mã giảm giá Shopee / hoàn xu đã lưu dưới mã vận chuyển.
 • Nhấp “Áp dụng” mã.
 • Chọn mã miễn phí vận chuyển.
 • Nhấp OK.
 • Nhấp mua hàng và chọn hình thức thanh toán.
 • Hoàn thành đơn hàng.

Hướng dẫn nhập mã giảm giá Shopee

Một số lưu ý khi sử dụng mã Shopee:

Đầu tiên, bạn cần đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng mã để tận dụng tối ưu mã.

Một đơn hàng bạn chỉ có thể dùng 1 mã giảm giá Shopee + voucher miễn phí vận chuyển. Bạn không thể áp dụng đồng thời 2 mã giảm giá Shopee hay hoàn xu trong cùng một đơn hàng, vì vậy bạn có thể chọn mã giảm tốt nhất.

Shopee thường chỉ có mã cho từng ngành hàng riêng biệt, nên khi bạn chọn chung các sản phẩm thuộc các ngành hàng khác nhau để mua trong cùng 1 lượt, mã sẽ không sử dụng được hoặc báo lỗi (do chưa đạt mức giới hạn tối thiểu để sử dụng), hoặc sẽ không sử dụng được cho các ngành hàng khác.

Do một số mã giảm giá Shopee có giới hạn mức giảm tối đa, nên bạn có thể chia nhỏ đơn hàng thành 2 đơn nếu đã đạt mức giới hạn cho từng đơn, như vậy bạn có thể sử dụng được nhiều mã khác nhau. Tuy nhiên, do mã miễn phí vận chuyển trên Shopee có giới hạn nhất định theo ngày, và theo tháng. Nên nếu bạn thường xuyên mua hàng, thì không nên chia đơn hàng thành nhiều đơn nhỏ.

Thông thường, một tài khoản Shopee chỉ được sử dụng mã một lần duy nhất, bạn sẽ không thể sử dụng mã nữa kể cả mã vẫn còn hạn sử dụng.

Mã giảm giá Shopee của Shopee sẽ kèm hạn sử dụng và số lượt sử dụng giới hạn. Bạn nên kiểm tra hạn và sử dụng trước khi hết hạn. Bạn cũng sẽ gặp trường hợp mã còn hạn nhưng không thể dùng được do đã hết lượt.

Mã giảm giá Shopee cần được sử dụng trước khi thanh toán. Nếu bạn đã thanh toán thì sẽ không dùng mã được nữa, chỉ có thể hủy đơn hàng và đặt lại.

Shopee voucher không thể quy đổi thành tiền mặt, chỉ có thể sử dụng để thanh toán online. Nếu đơn hàng của bạn không sử dụng hết mức giới hạn tối đa của mã giảm giá Shopee thì cũng không được hoàn trả phần dư và cũng không thể dùng cho lần sau. Bạn nên lưu ý để đặt đơn hàng có thể tận dụng tối đa ưu đãi của mã.

- Quảng Cáo -