Mã Giảm Giá Lazada: Mã Voucher 25K/99K, 15K/50K, Voucher Tích Lũy 400K

15906

Advertisement

Pierre Cardin Flash Sale Giầy Tây Nam từ 990K

Lazada Giảm Giá 15.3: Giảm tới 50%, Voucher Tích Lũy 400k

-25K

Lazada mã ưu đãi 25K đơn 99K

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn trên toàn sàn. Số lượt dùng 30 lượt.

-25K

Lazada mã giảm giá: Giảm 25k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-25K

Lazada mã ưu đãi sinh nhật 25k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-25K

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 25k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-25K

Lazada mã giảm giá sinh nhật: Giảm 25k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết ngày 31/03.

-25K

Giảm 25k | Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi.Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết ngày 31/03.

-25K

Giảm 25k | Lazada mã khuyến mãi sinh nhật

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi sinh nhật: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-25K

Giảm 25k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-25K

Giảm 25k | Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Áp dụng trên toàn sàn. Số lượt dùng 30 lượt.

-25K

Giảm 25k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 25k cho đơn từ 99k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã khuyến mãi sinh nhật

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã khuyến mãi sinh nhật

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết 31/03.

-15K

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Lazada mã giảm giá: Giảm 15k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã khuyến mãi: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết 31/03.

-15K

Lazada mã giảm giá sinh nhật: Giảm 15k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã giảm giá sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-15K

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết 31/03.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã ưu đãi sinh nhật

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn đến hết 31/03.

-15K

Giảm 15k | Lazada mã ưu đãi sinh nhật

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi sinh nhật: Giảm 15k cho đơn từ 50k khi nhập mã ưu đãi. Áp dụng đến hết 31/03 với số lượng có hạn. Số lượt dùng 30 lượt. Áp dụng trên toàn sàn.

-50K

Giảm 50k | Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 50k cho đơn Nutifood tối thiểu 100k. Áp dụng tới 21/03.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm tới 50% sản phẩm GrowPLUS+ | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Lazada mã ưu đãi: Giảm tới 50% sản phẩm sản phẩm GrowPLUS+. Áp dụng tới 23/03.

1

TẶNG-1

ƯU ĐÃI

Mua 1 tặng 1 Nutifood | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Lazada khuyến mãi: Mua 1 tặng 1 hộp thủy tinh giá trị lên đến 200K hoặc 1 balo. Áp dụng tới 23/03.

Lazada Giảm Giá HOT tháng 3/2023: Deal 0đ, Giảm tới 50%

Xem thêm mã giảm giá HOT từ Shopee, TikiSendo.

-50K

Lazada x VIB mã ưu đãi: Giảm 50k cho đơn từ 499k

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Giảm 50k cho đơn từ 499k. Ưu đãi đến hết 28/02.

FREE

Delivery

Lazada x HSBC mã ưu đãi: Miễn phí vận chuyển

Điều kiện

LẤY MÃ

Lazada mã ưu đãi: Miễn 50k phí vận chuyển cho đơn từ 699k. Ưu đãi đến hết 28/02.

-15K

ZaloPay x Lazada: Giảm 15K cho đơn hàng từ 30K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng tối đa 1 mã hỗ trợ phí giao hàng, mỗi tháng có thể thu thập 2 mã

35%

OFF

ƯU ĐÃI

Lazada x Real Me: Giảm đến 35% các sản phẩm điện thoại, đồ công nghệ

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi chỉ áp dụng tại gian hàng chính hãng Real Me

-50%

ZaloPay x Lazada: Ưu đãi 50% cho đơn hàng từ 1K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng khi thanh toán trên Zalopay

-100K

Mã giảm giá Lazada: Voucher 100K cho các ngành hàng tại Hà Nội

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng cho các đơn hàng tại Hà Nội.

-50K

Mã giảm giá Lazada: Giảm 50K cho đơn hàng từ 70K

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trên Lazada. Mã giảm giá áp dụng cho các khách hàng mới.

70%

OFF

ƯU ĐÃI

Ưu đãi Lazada: Thời trang giảm đến 70%

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm thời trang.

100K

Ưu đãi 100K một số ngành hàng | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho một số ngành hàng trên Lazada tại Hà Nội.

1,1

TRIỆU

Lazada mã giảm giá: Voucher lên đến 1,1 triệu

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn. Áp dụng cho toàn bộ ngành hàng trên Lazada.

-30K

ƯU ĐÃI

Ưu đãi 30K cho các sản phẩm Mẹ & Bé | Momo x Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng từ 350K.

-50K

NAPAS

Giảm ngay 50K dành cho chủ thẻ Napas x Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho chủ thẻ nội địa Napas, hoặc ATM có số thẻ bắt đầu bằng 9704 thanh toán cho hóa đơn từ 400K trở lên vào 9H-12H mỗi thứ 3&5 hàng tuần.

-40K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Momo x Lazada: Ưu đãi 40K cho đơn hàng từ 600K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng ví Momo.

70K

VOUCHER

Lazada mã giảm giá: Giảm tới 70k

Điều kiện

LẤY MÃ

Thu thập voucher giảm giá tới 70% của một số shop nhất định trên Lazada. Áp dụng thứ 2 hàng tuần.

-150K

Ưu đãi 150K cho toàn bộ ngành hàng | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ ngành hàng trên Lazada

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% các sản phẩm hot | Khuyến mãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm khi đặt hàng Online.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% cho các thương hiệu cực hot | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các thương hiệu hot trên Lazada.

-100K

SCB

ƯU ĐÃI

SCB x Lazada: Giảm ngay 100K vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng từ 800K khi thanh toán bằng thẻ quốc tế SCB

FREE

Delivery

ƯU ĐÃI

Lazada khuyến mãi: Miễn phí vận chuyển

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Lazada ưu đãi miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng. Áp dụng thứ 2 hàng tuần.

-100K

ƯU ĐÃI

Mã giảm giá Lazada | Ưu đãi 100K cho các sản phẩm nhà cửa đời sống

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi đặt hàng Online trên Lazada trong tháng 3 năm 2023.

7K

Săn ngay voucher 7K cho đơn từ 69K | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm thời trang.

10%

OFF

Lazada mã giảm giá: Ưu đãi 10% cho các sản phẩm thời trang trong tháng 3

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm thời trang.

-25K

Giảm 25K cho đơn hàng từ 49K | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng tối đa 1 mã hỗ trợ phí giao hàng

40K

ƯU ĐÃI

Lazada ưu đãi: Giảm ngay 40K cho một số sản phẩm

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm trên Lazada.

35%

OFF

ƯU ĐÃI

Điện tử Lazada: Khuyến mãi giảm đến 35% cho các sản phẩm

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho ngành hàng điện tử khi đặt hàng Online trong tháng 3

-15%

ƯU ĐÃI

Giảm 15% thứ 6 hàng tuần | Thẻ TPBank x Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho đơn hàng tối thiểu từ 500K.

-150K

Voucher đến 150K | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm khi đặt hàng Online.

15K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Lazada: Miễn phí vận chuyển đến 40K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ ngành hàng cho đơn hàng 300K.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Lazada trong tháng 3: Khuyến mãi lên đến 50% cho các sản phẩm điện tử

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ ngành hàng điện tử trên Lazada

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Sale 50% cho các sản phẩm nhà cửa đời sống trong tháng 3 | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi đặt hàng Online trên Lazada.

-50%

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% các thương hiệu nổi tiếng | Ưu đãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi áp dụng cho các thương hiệu nổi tiếng Oppo, Midea, Coocaa

-30K

Ưu đãi 30K cho các đơn hàng từ 199K | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm thời trang

-300K

Sale đến 300K vào 12H trưa mỗi ngày | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho ngành hàng làm đẹp.

1

ĐƯỢC-2

Mã giảm giá Lazada: Mua 1 được 2

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho một số ngành hàng trên Lazada.

9K

ƯU ĐÃI

Dép sale đồng giá chỉ từ 9K| Ưu đãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho các sản phẩm giày, dép từ những thương hiệu thời trang lớn phù hợp cho cả gia đình

-100K

Mã giảm giá Lazada: Voucher lên đến 100K

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ ngành hàng trên Lazada trong tháng 3.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% cho các sản phẩm | Ưu đãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm Bách hóa Online.

50K

VOUCHER

Mã giảm giá Lazada: Voucher giảm 50K cho đơn hàng từ 200K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm 50K cho đơn từ 200K áp dụng với tất cả các sản phẩm điện tử.

-200K

HSBC

Giảm ngay 200K tại | HSBC x Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 1,5 triệu trở lên tại Lazamall hoặc bách hóa Lazada từ 9H-23H59 vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

-100K

ƯU ĐÃI

Giảm ngay 100K cho mỗi đơn hàng 1,2 triệu | Điện tử Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho ngành hàng điện tử.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Giảm đến 50% các sản phẩm điện tử và điện gia dụng | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng giảm giá trực tiếp cho các sản phẩm điện tử và điện gia dụng

-30K

Mã giảm giá Lazada: Nhận ưu đãi 30K cới đơn hàng từ 400K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn số lượng áp dụng cho một số ngành hàng.

-50%

Mã giảm giá Lazada: Giảm đến 50% cho các sản phẩm thẻ nạp và dịch vụ

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm thẻ nạp điện thoại và dịch vụ.

-111K

Flash voucher 111K vào mỗi 3H chiều | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho ngành hàng nhà cửa đời sống

-10%

ƯU ĐÃI

Citibank x Lazada: Ưu đãi 10% cho tất cả chủ thẻ khi mua đơn hàng 50K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ Citibank thanh toán đơn hàng vào mỗi thứ 6 hàng tuần

FREE

Delivery

ƯU ĐÃI

Miễn phí vận chuyển khao bạn mới | Ưu đãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Miễn phí vận chuyển toàn quốc 0đ cho 3 đơn đầu tiên . Ưu đãi với số lượng có hạn, chỉ áp dụng cho khách hàng mới.

-50%

ƯU ĐÃI

Lazada ưu đãi: Giảm 50% cho ngành hàng đời sống trong tháng 3

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng đời sống.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Đồ điện tử và điện gia dụng giảm đến 50% | Khuyến mãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng đồ điện tử và điện gia dụng

15K

Mã giảm giá Lazada: Ưu đãi 15K cho mỗi đơn hàng 150K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng cho toàn bộ ngành hàng trừ ngành hàng điện tử.

150K

Voucher hoàn đến 150K cho các sản phẩm | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trên Lazada. Mã giảm giá được làm mới vào 12H mỗi ngày.

11K

ƯU ĐÃI

Khuyến mãi Lazada: Đồ dùng đồng giá 11K

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho một số ngành hàng trên Lazada tại Hà Nội.

70%

OFF

ƯU ĐÃI

Lazada ưu đãi: Giảm 70% cho toàn ngành hàng

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng tại Hà Nội.

-300K

ƯU ĐÃI

Mã giảm giá Lazada: Ưu đãi voucher đến 300K vào 10H sáng mỗi ngày

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho ngành hàng điện tử.

70%

OFF

Thời trang giảm tới 70% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho các sản phẩm cực hot từ gian hàng thời trong khung giờ 20-24H vào mỗi tối thứ 6.

50K

VOUCHER

Voucher giảm giá 50K cho đơn hàng 200K | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm 50K cho đơn từ 200K áp dụng với tất cả các sản phẩm làm đẹp.

Mã giảm giá Lazada hết hạn


-50%

ƯU ĐÃI

Philips Super Brand Day giảm tới 50% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-37%

ƯU ĐÃI

Nồi chiên không dầu Philips HD9252/90 4.1L (Đen)-Hàng phân phối chính hãng, công nghệ Rapid Air giảm hơn 90% dầu mỡ, bảng điều khiển điện tử giảm 37% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

- Quảng Cáo -

-30%

ƯU ĐÃI

Máy xay sinh tố Philips HR2041/30 - Hàng phân phối chính hãng giảm 30% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-35%

ƯU ĐÃI

Máy Hút Bụi Không Dây Có Cán Philips FC6723/01-2 trong 1: hút bụi và có tay cầm -Đầu hút sàn xoay 180 độ, phụ kiện công cụ có kẽ hở và bàn chải đi kèm giảm tới 35% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-28%

ƯU ĐÃI

Máy lọc không khí Philips AC1715/20 - Hàng Phân Phối Chính Hãng giảm 28% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-23%

ƯU ĐÃI

Bàn ủi hơi nước Philips PerfectCare GC7933/30 - Hàng phân phối chính hãng giảm 23% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Máy chiếu di động NEBULA (by Anker) MARS II PRO - D2323 giảm 30% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-30%

ƯU ĐÃI

Máy chiếu di động NEBULA (by Anker) Apollo - D2410 giảm 30% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-45%

ƯU ĐÃI

Anker giảm tới 45% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 17/05/2022

-399K

Giảm tối đa 399k cho đơn hàng từ 1.499k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến hết 31/05/2022

-15K

Giảm 15k cho đơn từ 90k | Lazada mã khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến hết 31/05/2022

QUÀ

ƯU ĐÃI

Mua hàng tại Anker để được nhận quà | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến ngày 18/05/2022 với số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Deal thương hiệu giữa tháng giảm tới 50% | Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

-19%

ƯU ĐÃI

Deal thương hiệu giữa tháng giảm thêm 19% Lego| Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

QUÀ

ƯU ĐÃI

999 đơn hàng đầu tiên từ 0h-2h sẽ được tặng quà| Lazada khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

-10%

Giảm 10% cho đơn hàng từ 399k| Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

-15%

Giảm 15% cho đơn hàng từ 1.499K| Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

-30K

Giảm 30k cho đơn hàng từ 400k| Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trong ngày 20/05/2022.

1

Tỷ

ƯU ĐÃI

Quà tặng lên tới 1 tỷ khi mua hàng tại La Roche-Posay| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022.

-47%

ƯU ĐÃI

Dưỡng chất chuyên sâu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da La Roche-Posay Hyalu B5 Serum 30ml giảm 47% | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022. Tặng kèm: Nước tẩy trang và làm sạch sâu cho da nhạy cảm La Roche-Posay Micellar Water Ultra Sensitive Skin 50ml.

-46%

ƯU ĐÃI

Nước làm sạch sâu và tẩy trang dành cho da mụn, da dầu nhạy cảm La Roche-Posay Effaclar Micellar Water 400ml giảm 46%| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022. Tặng kèm:
Nước tẩy trang làm sạch sâu và kiểm soát bã nhờn cho da dầu và da mụn La Roche Posay Effaclar Micellar Water 50ml.

-57%

ƯU ĐÃI

Gel rửa mặt làm sạch dành cho da dầu nhạy cảm La Roche-Posay Effaclar Foaming Gel 400ml giảm 57%| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022.

250K

ƯU ĐÃI

Nhận quà tặng tới 250k khi mua hàng tại La Roche-Posay| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022 cho mọi đơn hàng trong khung giờ từ 9h-2h.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Mua Kem dưỡng giảm mụn, ngăn ngừa vết thâm và ngăn mụn tái phát La Roche-Posay Effaclar Duo+ 40ml nhận 03 quà tặng| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022 cho mọi đơn hàng trong khung giờ từ 0h-2h. Tặng kèm: Kem dưỡng da thông thoáng lỗ chân lông ngừa thâm và mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+ 15ml; Kem dưỡng da thông thoáng lỗ chân lông ngừa thâm và mụn La Roche-Posay Effaclar Duo+ 15ml;Bông tẩy trang La Roche-Posay 20 miếng.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Mua Kem chống nắng giúp kiểm soát bóng nhờn La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch 50ml nhận quà tặng| Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng trong ngày 26/05/2022 cho mọi đơn hàng trong khung giờ từ 0h-2h. Tặng kèm: Nước tẩy trang làm sạch sâu và kiểm soát bã nhờn cho da dầu và da mụn La Roche Posay Effaclar Micellar Water 50ml.

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Lazada ưu đãi sinh nhật: Giảm đến 50% toàn sàn

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi giảm 50% áp dụng với 1 số sản phẩm.

-1

TRIỆU

ƯU ĐÃI

Săn ngay voucher tích lũy lên đến 1 triệu đồng | Mã giảm giá Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Các voucher có sẵn trong ví voucher.

FREE

SHIP

Lazada mã giảm giá sinh nhật: Miễn phí vận chuyển các đơn hàng

Điều kiện

LẤY MÃ

Các mã miễn phí vận chuyển lưu trong ví voucher.

DEAL

ƯU ĐÃI

Deal 0 đồng khao bạn mới | Ưu đãi Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Ưu đãi đơn 0 đồng áp dụng cho khách hàng mới.

-33%

ƯU ĐÃI

Các sản phẩm hàng hiệu đang được giảm tới 33% tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho các nhãn hàng Kiehl’s, Estee Lauder, Paula’s Choice, La Roche-Posay, …. đến hết 01/05/2022.

-50K

Nhập mã giảm giá để nhận ưu đãi giảm 50K cho đơn Skechers từ 500k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng trong ngày 27/04/2022.

-94%

ƯU ĐÃI

Lễ lớn sale to giảm tới 94% tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định đến hết 01/05/2022.

-50%

ƯU ĐÃI

Top các sản phẩm bán chạy đang đượcgiảm tới 50% tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi với số lượng có hạn, áp dụng đến hết 01/05/2022.

FREE

SHIP

ƯU ĐÃI

Miễn phí vận chuyển toàn quốc 25K đơn từ 99K | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến hết 01/05/2022.

-30K

Giảm 30K cho đơn 400K | Lazada mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

100 lượt sử dụng. Áp dụng đến hết 01/05/2022.

-51%

ƯU ĐÃI

Các sản phẩm của Laneige đang được giảm tới 820k tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Số lượng có hạn. Áp dụng đến hết 01/05/2022.

-12%

Giảm tối đa 40K cho đơn hàng từ 1K tại gian hàng Laneige | Lazada ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến hết 01/05/2022.

-75K

Nhận mã để được giảm 75k cho đơn hàng Laneige có giá trị từ 600k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho toàn gian hàng, đến hết 01/05/2022.

-150K

Giảm 150k cho đơntừ 900k | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho toàn gian hàng Laneige, đến hết 01/05/2022.

HOT

ƯU ĐÃI

BST Kiehl's love Vietnam 2022 | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Rinh ngay BST Kiehl’s love Vietnam 2022 tại Lazada. Số lượng có hạn.

-50%

ƯU ĐÃI

Các sản phẩm của Kiehl's đang được giảm tới 50% tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn, áp dụng đến hết 04/05/2022.

1

Tặng-1

ƯU ĐÃI

Mua 1 tặng 1, áp dụng cho một số sản phẩm Kiehl's | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn, áp dụng đến hết 04/05/2022.

1

Tặng-2

ƯU ĐÃI

Mua nước cân bằng da chiết xuất từ hoa cúc KIEHL’S SINCE 1851 CALENDULA HERBAL-EXTRACT TONER Alcohol-Free tặng Tặng Mặt nạ Cranberry 28ML và Kem dưỡng Utra Facial Cream 28ML | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Khuyến mãi có hạn đến hết 04/05/2022.

1

Tặng-4

ƯU ĐÃI

Mua tinh Chất Serum Làm Sáng Da & Mờ Thâm Clearly Corrective™ Dark Spot Solution 30ml tặng 2 Kem dưỡng Ultra Facial Cream 14ml + 2 Sũa rửa mặt hoa cúc 30ml

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Số lượng ưu đãi có hạn.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Mua các sản phẩm của Sulwhasoo và nhận quà lên tới 4tr4 | Lazada ưu đãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Giá trị quà tặng phụ thuộc vào giá trị đơn hàng. Áp dụng đến 01/05/2022.

-12%

Nhận voucher giảm 12% khi mua sản phẩm Sulwhasoo | Lazada mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Số lượng có hạn đến hết 01/05/2022.

1K

ƯU ĐÃI

Ốp lưng điện thoại Iphone, Samsung có giá 1k tại Lazada

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Số lượng có hạn. Khuyến mãi diễn ra vào thứ 3 hàng tuần. Áp dụng cho một số gian hàng nhất định.

- Quảng Cáo -