Mã Giảm Giá GrabMart: Giảm 80k, Miễn Phí Vận Chuyển

20590

Advertisement

House of the Luggage Vali giá từ 1tr

Mã giảm giá GrabMart hot Tháng 7, 2022

-70K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 70k cho đơn từ 555k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 80k cho đơn từ 799k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Murad

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-10%

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k khi mua tại Vital Beautie

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Sulwhasoo

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-70K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giảm 40k cho đơn từ 400k tại Guardian

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

HOT

ƯU ĐÃI

Tặng kem chống nắng với hóa đơn từ 500k tại Guardian

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng khi thanh toán bằng GrabMoca.Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Áp dụng đến 30/06/2022.

QUÀ

ƯU ĐÃI

Tặng kem chống nắng với hóa đơn từ 1 triệu tại Innisfree

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng khi thanh toán bằng GrabMoca.Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 02 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Áp dụng đến 30/06/2022.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Avakids

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Avafashion

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Avasport

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-40K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm 10% tối đa 40k cho booking từ 300k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Ssstutter

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Monotalk

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-80K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Ssstutter

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-10%

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Limeorange

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-40K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Superdong

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-40K

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại Phu Quy Express

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-10%

Nhập mã giảm giá Grab nhận ưu đãi giảm giá 10% tối đa 80k cho hóa đơn từ 300k tại motdoigiay.vn

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 30/06/2022.
Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-30K

ƯU ĐÃI

Hoàn 40k cho hóa đơn từ 550k | Grabmart khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 24/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần tại TH True Mart.

-30K

Giảm 20% tối đa 30K | Grabmart ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần tại BHD.

-50K

Giảm 50k cho hóa đơn từ 300k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần tại Farmer’s Market.

-60K

Giảm giá 60k x 1 đơn hàng GrabMart tối thiểu 120k khi nhập mã khuyến mãi Grabfood

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã khuyến mãi áp dụng các ngày trong tuần. Mỗi khách hàng được sử dụng ưu đãi 1 lần trong một ngày Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế. Áp dụng cho GrabMart tại những thành phố Grab áp dụng. Mã chỉ áp dụng với thanh toán bằng thẻ Techcombank Everyday với đầu BIN ( 6 số đầu của thẻ) là 422076 Số lượng ưu đãi giới hạn mỗi ngày Số lượng ưu đãi của chương trình có hạn. Hạn sử dụng: 30/6/2022

-75K

Giảm 75k cho đơn từ 500k | Grabmart khuyến mãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi áp dụng cho dịch vụ đi chợ

-40K

Grabmart mã ưu đãi: Nhập mã ưu đãi để được giảm 40k cho đơn từ 200k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho dịch vụ đi chợ.

-35%

ƯU ĐÃI

Grabmart ưu đãi: Giảm 35% cho đơn hàng grabmart | Áp dụng tại một số cửa hàng nhất định

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng cho dịch vụ đi chợ.

FREE

SHIP

Grabmart khuyến mãi: Miễn phí giao hàng cho các đơn hàng khi đặt tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho dịch vụ đi chợ và tại một số cửa hàng nhất định.

-40K

Nhập mã giảm giá Grabmart nhận ưu đãi 40K cho đơn 250K trong tháng 7

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã khuyến mãi có giới hạn mỗi ngày

-40K

Hàng tươi giá ngon Freeship 40K chỉ có tại GrabMart khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã khuyến mãi có giới hạn, áp dụng cho phí vận chuyển

-100K

Mở và nhập mã giảm giá GrabMart để nhận ngay ưu đãi 100K cho đơn 500K tại hot sale tháng 7

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng 500K khi thanh toán qua ví điện tử Moca

-60K

Nhập mã giảm giá nhận ưu đãi 60K cho đơn hàng 300K khi đặt hàng Homefarm tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho Flash Sale 10h & 16h. Mã giảm giá có giới hạn chỉ áp dụng tại HomeFarm

1K

ƯU ĐÃI

Đặc biệt, săn ngay deal 1K vào khung giờ vàng (10H-16H) mỗi ngày khi đặt hàng tại GrabMart

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình Khuyến mãi chỉ áp dụng khi nhập mã giảm giá GrabMart trong khung giờ vàng

-80K

Mua ngay trái cây nhập khẩu nhận ưu đãi 80K tại Farmers Market khi nhập mã giảm giá GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá chỉ áp dụng trong khi vực Tp.HCM tại Farmers Market

50K

Đi chợ quẹt ví giảm ngay 50K cho đơn 300K khi nhập mã giảm giá tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn. Áp dụng khi thanh toán bằng ví Moca

1K

Hàng tươi Sói Biển giảm giá cực sốc chỉ từ 1K khi nhập sử dụng mã giảm giá GrabMart này tại bước thanh toán

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Sói Biển

FREE

SHIP

Nhập mã giảm giá GrabMart để được miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 200K trở lên trong 1H

Điều kiện

Khách đăng

LẤY MÃ

Chỉ áp dụng cho đơn hàng tại GrabMart

40K

ƯU ĐÃI

GrabMart giao kết tình thân giảm ngay 40K cho các sản phẩm Kinh Đô tại hot sale Tết

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm Cosy, Solite, AFC, LU,…

-40K

Nhập mã giảm giá nhận ưu đãi 40K cho đơn 200K khi thanh toán trong khung giờ 10H và 16H tại Sói Biển

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi chỉ áp dụng cho cửa hàng Sói Biển trong khung giờ vàng tại GrabMart

-70%

Chọn Famers'Market và nhập mã giảm giá GrabMart để được khuyến mãi 70%, miễn phí giao hàng

Điều kiện

LẤY MÃ

Chỉ áp dụng cho đơn hàng tại GrabMart

-70K

Nhập mã giảm giá nhận ưu đãi 70K khi đặt hàng tại Aeon trên GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt hàng tại Aeon trên GrabMart

-275K

ƯU ĐÃI

Lên GrabMart đặt Cheers để nhận ưu đãi đến 275K, cơ hội trúng quà 1 triệu

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng khi đặt hàng trong khung giờ 8pm-2am

-80K

Giảm ngay 80K cho đơn 350K khi nhập mã giảm giá tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã khuyến mãi có giới hạn, áp dụng cho các cửa hàng tại GrabMart

-40K

Hàng tươi ngon giao nhanh trong 1H nhận ngay ưu đãi 40K khi nhập mã giảm giá tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

SHIP

Miễn phí giao hàng 24/7 cho đơn từ 0đ với mã ưu đãi dành cho 1 số cửa hàng

Điều kiện

LẤY MÃ

Dành cho 1 số của hàng như Mini Sop, 7-Eleven, GS25, Cheers,…

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Nạp năng lượng tăng đề kháng giảm 50% cho đơn hàng TH truemart tại GrabMart

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các sản phẩm TH Truemart

FREE

SHIP

Mừng quốc khánh nhận deal lên đến 50% tại GrabMart lại còn freeship 25K khi nhập mã giảm giá này

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng từ 129K.

-50K

Thanh toán ví Moca và nhập mã giảm giá GrabMart nhận ngay ưu đãi 50K cho đơn 299K

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi giới hạn số lượng khách mỗi ngày

-30K

Nhập mã giảm giá GrabMart nhận ưu đãi 30K cho các đơn hàng trong tháng 2

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn số lượng chỉ áp dụng tại Tp.HCM

-70K

Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hải sản tươi tại nhà nhận ưu đãi 70K khi nhập mã giảm giá GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá chỉ áp dụng trong khi vực Tp.HCM cho nhà hàng Đảo Hải Sản

-100K

Mừng ngày gia đình nhận ngay ưu đãi 100K cho đơn Grabmart 600K khi nhập mã giảm giá

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá áp dụng khi thanh toán bằng ví Moca

-100K

Nhập mã giảm giá nhận voucher đến 100K khi đi chợ Online tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn số lượng. Áp dụng cho một số cửa hàng tại Grabmart

-100K

Nhập mã giảm giá nhận thêm ưu đãi 100K cho đơn từ 500K tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi chỉ áp dụng cho đơn hàng 500K. Số lượng mã có giới hạn

- Quảng Cáo -

-60K

Với đơn hàng từ 300K giảm ngay 60K khi nhập mã giảm giá tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng khi nhập mã giảm giá. Số lượng mã có giới hạn

-80K

ƯU ĐÃI

Nhận ngay voucher 80K cho đơn hàng từ 450K tại GrabMart

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Voucher áp dụng tại của hàng Sói Biển trên Grabmart

-40K

ƯU ĐÃI

Mua ngay thịt lợn mán nhận voucher lên đến 40K tại GrabMart

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình ưu đãi áp dụng cho đơn hàng từ 250K tại cửa hàng Sói Biển

-80K

Ưu đãi giờ vàng (10h-16H), giảm ngay 80K cho đơn GrabMart từ 400K

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giới hạn số lượng mỗi ngày. Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm tại GrabMart.

70K

Giảm ngay 70K cho đơn hàng Lotte Mart từ 350K khi nhập mã giảm giá tại GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại siêu thị Lotte Mart

33K

Đi chợ Online trao ngay ưu đãi đến 33K khi nhập mã giảm giá Grabmart hot sale tháng 7

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho dịch vụ đi chợ

Nhập mã giảm giá GrabMart để nhận miễn phí giao hàng chỉ 0Đ

Điều kiện

LẤY MÃ

Mã giảm giá có giới hạn số lượng, giảm tối đa 22K cho các đơn hàng tại Tp.HCM

-50K

Nhập mã giảm giá GrabMart nhận ưu đãi 50K cho đơn hàng 300K khi thanh toán bằng ví Moca

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi thanh toán với thẻ/ví Moca

-40K

Ưu đãi 40K cho đơn hàng có sản phẩm Clear trên 630gr khi nhập mã giảm giá GrabMart này trước khi thanh toán

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các cửa hàng Clear

-80K

ƯU ĐÃI

Đi chợ giờ vàng săn mã giảm giá nhận ưu đãi đến 80K cho toàn bộ sản phẩm

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

-120K

Nhập mã giảm giá nhận ưu đãi 120K dành cho mẹ săn sale tã sữa GrabMart

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi áp dụng khi thanh toán với thẻ/ví Moca

-20%

Khuyến mãi 20% cho các đơn hàng khi nhập mã giảm giá GrabMart trong khung giờ 16H-19H

Điều kiện

LẤY MÃ

Chỉ áp dụng cho đơn hàng tại GrabMart

-80K

Nhận ngay ưu đãi 80K cho đơn 499K khi nhập mã giảm giá GrabMart và thanh toán bằng ví Moca

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình khuyến mãi giới hạn số lượng khách mỗi ngày

-70K

Quà thơm cho nàng giảm 70K cho đơn từ 350K tại BigC khi nhập mã giảm giá tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Khuyến mãi chỉ áp dụng khi nhập mã giảm giá, mua hàng tại BigC

-60K

An tâm ở nhà đi chợ Grabmart tươi rẻ mỗi ngày giảm 60K khi nhập mã giảm giá tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng cho đơn hàng 199K đầu tiên tại Grabmart

-25K

Khách hàng lần đầu sử dụng Grab sẽ được khuyến mãi 25K phí vận chuyển khi nhập mã giảm giá GrabMart

Điều kiện

Khuyến mãi mới

LẤY MÃ

Chỉ áp dụng cho đơn hàng tại GrabMart

60K

Đi chợ lần đầu tặng ngay 60K khi nhập mã giảm giá GrabMart này trên ứng dụng

Điều kiện

LẤY MÃ

Chương trình ưu đãi áp dụng cho khách hàng lần đầu đặt GrabMart

-100K

Ăn sạch sống khỏe nhập mã giảm giá giảm 100K cho đơn hàng tại Sói biển

Điều kiện

LẤY MÃ

Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng ví Moca

50%

OFF

ƯU ĐÃI

Hải sản giá sập sàn giảm đến 50% cho các thực phẩm tươi sống

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các gian hàng hải sản, thực phẩm tươi sống tại GrabMart

Mã giảm giá GrabMart hết hạn:


-70K

Grabmart mã ưu đãi: giảm 70k cho tất cả đơn hàng từ 799k cho ngành hàng Làm Đẹp – Sức Khỏe khi mua hàng tại ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví điện tử Moca trên Grab

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng tối đa 01 lần/một mã ưu đãi tương ứng với từng chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

-40K

Giảm 40k cho hóa đơn từ 450k | Grabmart mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 27/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần tại Sói Biển.

-400K

Grabmart ưu đãi: Giảm 5% tối đa 400k cho hóa đơn từ 500k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần tại ShopDunk.

-1

Triệu

Grabmart ưu đãi: Giảm 1,000,000 VNĐ cho hóa đơn từ 16.499.000đ cho Iphone, Ipad, Macbook,…

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 15/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần tại HnamMobile.

-100K

ƯU ĐÃI

Hoàn 100k cho hóa đơn từ 500k | Grabmart khuyến mãi

Điều kiện

XEM ƯU ĐÃI

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần tại AKA House.

-50K

Giảm 40k cho hóa đơn từ 400k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần tại G Kitchen.

-20%

Giảm 4% tối đa 50k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng 20/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần.

-50K

Grabmart khuyến mãi: Tặng mã reward 50k của The Face Shop khi thanh toán hóa đơn bất kỳ tại Grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 1 lần.

-5%

Giảm 5% tối đa 100k cho mọi hóa đơn mua Homefarm khi nhập mã giảm giá grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần.

-5%

Giảm 100k cho hóa đơn 500k khi nhập mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần.

-55K

Giảm 55k cho hóa đơn từ 450k thứ 7 hàng tuần khi nhập mã giảm giá grabmart

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần. Áp dụng tại Homefarm/ Sói Biển/Annam/ Gourmet/Farmer’s Market.

-50K

Giảm 50k cho hóa đơn từ 500k

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần tại Farmer’s Market.

-20%

Giảm 20% tối đa 15k khi nhập mã ưu đãi

Điều kiện

LẤY MÃ

Áp dụng đến 31/05/2022, mỗi khách hàng được sử dụng 2 lần.GrabMart là dich vụ giao hàng từ các cửa hàng thực phẩm, tạp hóa, siêu thị hiện đang được triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo chi tiết các siêu thị, cửa hàng áp dụng tại đây.

- Quảng Cáo -